Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya Etkileri Nelerdir ?

Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya Etkileri Nelerdir ?

Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya etkileri şunlar olmuştur:
- Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanını ilan etmek zorunda kalmıştır .
- Demokratikleşme hareketleri hız kazanmıştır .
Demokrasi , adalet , eşitlik , özgürlük , anayasalcılık gibi kavramlar hızla yayılmaya başlamıştır .
- Fransız İhtilalinde yer alan milliyetçilik gibi kavramlar Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar arasında hızla yayılmaya başlanmıştır . Daha sonra bu azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmak için  ayaklanmalar çıkarmıştır bunun sonucunda ise Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmeye başlamıştır ve eski gücünü de kaybetmeye başlamıştır .

- Osmanlı Devleti 19.yy'da Sırp isyanı ile başlayan ulusçuluk hareketlerinin  etkileri ile  büyük zarar görmüştür .
Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet ilan edilmiş , parlamenter yönetime geçilmiştir .
- Batılı tarzda yapılan yenilikler artmaya başlamıştır .

Fransız ihtilalinin nedenleri ise şunlardır :

- Fransız halkının ekonomik  sıkıntılar yaşamaya başlaması ,
- Kral ve soylu kimselerin halk üstünde baskı kurmaya başlaması ,
- Yedi yıl savaşlarının olumsuz etkileri ,
- Burjuva sınıfının yönetimde etkili olma isteği ,
- Amerika ve İngiltere'deki demokratikleşme hareketlerinin  Fransız aydınlarını etkilemesi ,

- Montesguieu,  J. J. Rousseau, Voltaire  gibi aydın kimselerin  özgürlükçü düşünceleri gibi nedenler Fransız İhtilalinin nedenleri arasında yer almaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top