Emevi Devletinin yıkılmasında etkili olan faktörler Nelerdir ?

Emevi Devletinin yıkılmasında etkili olan faktörler Nelerdir ?

-Emevi Devletinin Mevali ( Arap milliyetçiliği) politikası izlemesi . Yani Emeviler  Müslümanlar arasında ayrım yapmışlar , Arap olmayan Müslümanlardan cizye vergisi almışlar bu da Arap olmayan Müslümanların kin ve nefret duymasına neden olmuştur .
- Hariciler ve Şiiler Emevilere karşı birlik olarak hareket etmişler  ve Emeviler  zayıf düşmeye başlamışlardır ,
- Emeviler kendi soyundan gelenleri  devletin en önemli , üst düzey işlerine yerleştirmişler  bu da toplumda tepki uyandırmıştır ,
- Emeviler fethettikleri yerdeki bölge halkına baskıcı politika izlemiş , bu da bölge halkının desteğini alamamalarına neden olmuştur ,

- Fetih hareketlerinin durması sonucunda  Emevi devletinde  ekonomik gelirlerin azalmasına neden olmuş ve bu da devletin zayıf düşmesine neden olmuştur ,

- Emevi  Devleti yöneticilerinin  gaza ve cihat politikasından uzaklaşmaları , israfçı bir yaşam sürmeleri devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur ,
- Emevi Devleti eski  gücünü kaybettiği için  Türk asıllı olan Ebu Mülim'in isyan etmesi ile  yıkılmıştır . Ebu Müslim başta bulunan  Mervan'ı  tahtın başından indirmiş onun yerine  başa Ebul Abbasi Abdullah'ı getirmiştir . Ebul Abbasi Abdullah Kufe'de Halife ilan edilmiş , böylece halifelik tekrardan Peygamber soyuna geçmiştir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top