Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Sözü Çerçevesinde Yapılan İnkılaplar Nelerdir ?

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Sözü Çerçevesinde  Yapılan İnkılaplar Nelerdir ?

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması Cumhuriyetçilik İlkesi ile ilgilidir .
Cumhuriyetçilik doğrultusunda yapılan inkılapları da şu şekilde sıralayabiliriz :
- 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması .
- 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanat'ın kaldırılması .
- 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi .
- 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması .
3 Mart 124 tarihinde Halifeliğin kaldırılması .
- Teşkilat - ı Esasiye kabul edilerek burada Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin benimsenmesi .

- Ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması .
- 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi .
- Çok partili hayata geçilmesi  .

Cumhuriyetçilik ilkesine uygun düşen diğer gelişmeler şunlardır :
-  Amasya Genelgesi'nde ,'' Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarır düşüncesinin benimsenmesi .''
-  Misak- i Milli'de ''referandum yapılması'' kararının alınması .
- Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya Görüşmelerinde meclisin açılması için kararlar alınması .
- Oy kullanmak için vergi veriri olma koşulunun kaldırılması .
- Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması .
- İki dereceli seçimden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi .
- Seçmen yaşının düşürülmesi .
- Nispi temsil sisteminin uygulanması .
- Gizli oy, açık sayım ilkesinin benimsenmesi .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top