Demokrasinin Temel İlkelerinin Önemini Açıklayınız? Kısaca.

Demokrasinin Temel İlkelerinin Önemini Açıklayınız? Kısaca.

Demokrasinin temel ilkeleri şunlardır:
- Milli Egemenlik : Milletin egemenliği olan milli egemenlik demokrasinin vazgeçilmezidir . Milli egemenlik olmasaydı demokrasi  de olmazdı . Milletin düşüncelerinin , iradesinin ön planda olması demokrasinin en önemli özelliğidir .
- Seçme Seçilme Hakkı : Demokrasinin bize sağladığı en önemli katkılardan birisi de seçme ve seçilme hakkının kullanılmasıdır . Bizler seçme ve seçilme hakkını kullanarak istediğimiz iktidarı başa getirir , o iktidar devleti iyi yönetmiyorsa halk olarak geri indirmesini de biliriz .
- Kuvvetler Ayrılığı : Yasama , yürütme ve yargının bağımsız olması , hiçbir gücün baskısı altında kalmaması da demokrasinin gereğidir .

- Hukuk Devleti :  Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hukukun üstünlüğü esastır . Herkes hukuka uygun davranmak zorundadır .
- Katılım : Demokraside halkın katılımı , halkın egemenliği şarttır .
- Çoğulculuk : Demokraside farklı görüşlere saygı duyulur ve bu farklı görüşlerin de siyasi partiler ile  temsil edilmesine fırsat tanınmaktadır .

- Çoğunluk : Demokraside çoğunluk ilkesi esas alınır . En halk oyunu alan iktidar başa geçer fakat azınlığın hakkı da korunur ve savunulur . Yani çoğunluğun yanında azınlığın haklarının korunması da demokrasinin bir gereğidir .
- Eşitlik : Haklar kullanılırken ayrım yapılmamalıdır . Herkese eşit davranmalı ve yasalar önünde eşitlik esas alınmalıdır . Çünkü bu demokrasinin bir gereği olmalıdır . Hiç kimseye ayrım yapılmamalıdır .
- Özgürlük : Kişi ya da kişiler başkalarının haklarını zedelemeden dilediğini yapmakta özgür olmalıdır . Özgür olan kişiye herhangi bir baskı yapılmamalı , bir şeyler zorla yaptırılmaya çalışılmamalıdır . Özgürlük insanların en doğal haklarından biri olmalıdır . İnsan haklarının olmadığı , özgürlüğün olmadığı yerde demokrasiden söz edilemez .
- Hoşgörü: Demokrasinin olduğu yerde hoşgörü olmalı . Hiç kimseye hiçbir şekilde baskı yapılmamalı , farklılıkların birlikteliği güçlendirdiği düşüncesi ile hareket edilmeli ve farklılıklar hoş görülmelidir , çünkü bu demokrasinin gereği olmalıdır .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top