Danıştay'ın Görevleri Nelerdir ?

Danıştay'ın görevleri nelerdir ?

Danıştay Türkiye'de ilk olarak 10 Mayıs 1868 yılında  Şura-i Devlet ismiyle Fransız örneğine benzer şekilde kurulmuştur . Danıştay  Devletin en yüksek danışma ve inceleme merci ve yüksek idare mahkemesi olarak işlevini sürdürmeye devam etmektedir . Danıştay'ın görevleri idari ve  yargılama olmak üzere iki bölümde incelenir . İdari görevleri danışma ve inceleme niteliğindedir . Bazı yerlerde  Danıştay'ın görüşünün alınması kanun gereği olabilir . Kurulduğu günden bugüne kadar varlığını sürdürmeye devam eden Danıştay'ın görevleri şunlardır :

- Vergi mahkemeleri ve idare mahkemelerinde verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da  görülen davalar ile ilgili  alınan kararlara karşı  temyiz istemlerini inceler ve bunları karara bağlar .

- Başbakanlık ve Bakanlar kurulunca  gönderilen kanun , tasarı ve  teklifler hakkında görüş bildirir .
- Danıştay  Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile  bu kurulun görevi ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak olan tam yargı davaları ve iptal yargı davaları ile tahkim yolu ile öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili olan  sözleşme ve şartlardan doğan idari davaları karara bağlamaktadır .
- Kendisine kanunlar ile ilgili verilmiş olan diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur .
- Danıştay tüzük tasarılarını inceler ve kamu hizmetleri ile ilgili olan  sözleşme ve imtiyazsız şartlaşmalar hakkında görüş bildirir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top