Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Sonuçları Ne Olmuştur ?

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Sonuçları Ne Olmuştur ?

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı ( 26 Ağustos - 9 Eylül)
 Büyük Taarruz için yapılan hazırlıklar şunlardır :
- İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçırılmıştır .
- Tekalif-i Milliye Emirleri doğrultusunda halktan yardım toplanmış ve ordu güçlendirilmeye çalışılmış ve orduya her türlü destek verilmiştir .
- Başkomutanlık Kanunu'nu süresinin uzatılması sağlanmıştır .
- İtalyanların ve Fransızların Anadolu'dan çekilirken bıraktığı silahlar Sovyet Rusya'dan alınan silahlar ile Türk ordusu güçlendirilmeye çalışılmıştır .

- Büyük Taarruz öncesinde Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey yurt dışına gönderilmiş ve sorunların barışçıl yollar ile çözülmesi için  çaba harcamıştır .
- Türk ordusuna taarruz emri 26 Ağustos 1922'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal tarafından verilmiş olup taarruz başlamıştır .

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın sonuçları şunlardır:
- Yunan kuvvetleri Anadolu'dan çıkarılmıştır .
- Anadolu'da Ulu Önder Gazi Mustafa KEMAL VE Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güven ve saygı artmıştır .
-  Anlaşma ( İtilaf) Devletlerinin Yunanistan'a olan güveni azalmıştır .
- Fevzi Çakmak Paşa'ya '' Mareşallik'' rütbesi verildi .
- İtilaf Devletleri  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ateşkes teklifinde bulunmuşlar ve böylece Mudanya Ateşkesi görüşmeleri başlamıştır .
- Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi tamamlanmıştır .
- Eskişehir,Kütahya, Afyon, Uşak,  Aydın, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa düşman işgalinden kurtarılmıştır .
- Savaştan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı bu başarıyı Osmanlı sadrazamı Tevfik Paşa,  Sovyet ve Afgan elçileri, Hindistan ve Tiflis Müslümanları kutlamışlardır .

Not: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal şu sözü Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde söylemiştir: '' Ordular ilk hedefiniz  Akdeniz'dir İleri ! ''

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top