Bulunduğumuz yerdeki yöneticilerin karar alma süreçlerine kimler nasıl etki ederler?

Bulunduğumuz yerdeki yöneticilerin karar alma süreçlerine kimler nasıl etki ederler?

Bulunduğumuz yerdeki yöneticilerin karar alma süreçlerine öncelikle yaşadığımız yerdeki kamuoyu yönetici ileri çeşitli yollardan etkileyerek yöneticilerin karar alma süreçlerine etki ederler. Bunun için farklı yollara başvurabilirler . Orada yaşayan kişiler çeşitli eylemler yapabilir, gösteriler düzenleyebilir, çeşitli toplantılar düzenleyebilir ve böylece yöneticinin karar alma süreçlerini etkileyebilirler . Bir diğer faktör ise sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları da çeşitli etkinlikler düzenleyerek yöneticilerin karar alma süreçlerine büyük etkide bulunan kuruluşlardır .

Örneğin sivil toplum kuruluşlarından olan  Vakıflardan Türk Eğitim Vakfı,  Türk Diyanet Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Milli Kültür Vakfı, Türk İnsan Hakları Vakfı…


Derneklerden Çağdaş  Yaşamı Destekleme Derneği, AKUT Arama ve Kurtarma Derneği, İnsan Hakları Derneği, Mahalli İdareler Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Türkiye Kızılay Derneği… gibi dernekler, Sendikalardan BÜRO MEMUR SEN  yani Büro Memurları Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler  Emekçileri Sendikası…vb , çeşitli meslek kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşları yöneticilerin karar alma süreçlerini yaptığı toplantılar ile, konferanslar ile, gösteriler ile, hizmetler ile ve daha birçok etkinlik ile etkileyebilirler. Yine partilerin il teşkilatları da yaptığı faaliyetler  ve çalışmalar ile yöneticilerin karar alma süreçlerine etkide bulunurlar .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top