Bir muhalefet partisi iktidar partisinin karar alma süreçlerine hangi demokratik yollarla müdahale edebilir? Nasıl ?

Bir muhalefet partisi iktidar partisinin karar alma süreçlerine  hangi demokratik yollarla müdahale edebilir? Nasıl ?

Demokratik bir ülkede muhalefet partilerinin olması elbette kaçınılmazdır . Çünkü bu demokrasinin gereğidir . Muhalefet partileri olacak ki hükümet denetlensin . Bir muhalefet partisi iktidar partisinin karar alma süreçlerine şu demokratik yollar ile müdahale edebilir :
- Muhalefet partisi iktidar partisinin karar alma süreçlerine etki ederler , yani iktidar partisini çeşitli görüşleri ile etkiler .
- İktidar partisi demokratik yolla hareket etmiyorsa muhalefet partisi bu durumda Yüce Divan'a başvurma hakkına sahiptir .

- Muhalefet partileri iktidar partisinin yaptığı faaliyetleri gözler, bunları eleştirir ve yeri geldiği zaman da destekler.
- Muhalefet partileri araştırma komisyonu açılması girişiminde bulunurlar.

- Muhalefet partileri iktidar partisini denetlerken , iktidar partisinin ülke için yaptığı hizmetlere de destek olmaya çalışır . Özellikle de vatan söz konusu olduğunda bütün partiler birlik içinde hareket etmek zorundadırlar .  Örneğin ülkemizde 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonucunda muhalefet partileri iktidar partisinin yanında olmuş , yani seçilmiş hükümeti, demokrasiyi korumuşlardır .
- Muhalefet partileri gensoru verirler .

- İktidar partisinin kararları daha yasalaşma aşamasına gelmeden Muhalefet partileri yasalaşacak olan konu hakkında kamuoyunu bilgilendirir  gerekli olan eleştirilerini yapar, gerekli düzeltmeleri yapar.Muhalefet partileri  bunu yaparken basın yayın yolu aracılığı ile, medya aracılığı ile halkı bilinçlendirmeye çalışır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top