Bir davanın adil bir şekilde sonuçlanmasında yasama , yürütme ve yargı güçlerine düşen görev ve sorumluluklar nelerdir ?

Bir davanın adil bir şekilde sonuçlanmasında yasama , yürütme ve yargı güçlerine düşen görev ve sorumluluklar nelerdir ?

 Bir davanın adli bir şekilde yani adaletli bir şekilde sonuçlanmasında devletin temel organları olan  hem yasamaya , hem yürütmeye , hem de yargıya büyük görevler düşmektedir .  Her üçü de adalete dayanmalı ve kararlarını verirken bağımsız hareket etmelidir . Yasama , yürütme ve yargıda görev alan kişiler olayları değerlendirirken adalet ilkesi doğrultusunda hareket etmelidir .

Belli bir siyasi partinin güdümünde  ya da o dönem hükümeti hangi parti yönetiyorsa o partinin emirleri doğrultusunda hareket etmemelidir , yani objektif olunmalıdır . Bir ülkede yasama , yürütme ve yargı bağımsız ve tarafsız çalışmazsa o ülkede adaletin olduğunu söyleyemeyiz .


Bu durumda da güçlü olan , zengin olan her şeyi yapar , güçsüz olan , haklı olduğu halde haksızlığa uğrayan kimseler ise mağdur duruma düşer ve hak yerini bulmaz . Ülkemizde yasama , yürütme ve yargı bağımsız ve tarafsızdır . Yasama , yürütme ve yargıya hiç kimse müdahalede bulunmamalı , her zaman tarafsızlık ilkesi ile çalışmalar yapılmalıdır .  Eğer bu şekilde olmazsa o ülkede kaos ortamı oluşur , yasama , yürütme ve yargıya halk güvenmez , kişiler sorunlarını kendileri çözmeye çalışır , kendini karar verici olarak görür . Bundan dolayı yasama , yürütme ve yargı  görevini hakkı ile yerine getirmeli , hiç kimsenin mağdur olmaması sağlanmalı , haksızlar cezasını çekmelidir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top