Beyin Göçü Nasıl Engellenir Kısaca

Beyin Göçü Nasıl Engellenir Kısaca

 Beyin göçünün engellenmesi için şunlar yapılmalıdır :
- Ülke olarak her alanda gelişmeliyiz .
-  Bilim ve ilimin yolundan gidilmelidir .
-  Bilim insanlarına çok değer vermeli ve onların yapacağı çalışmaların sonuç almaları için onlara elverişli ortamlar oluşturulmalıdır .
- Ülke ekonomik olarak güçlü olmalı ve bilim insanlarının başka ülkeler gitmesini önlemelidir .

-  Devlet eğitilmiş insana yatırım yapmalı ve bunun için de ilim insanlarına her türlü destek  , araç gereç sağlanmalı , ilim insanlarının kendi ülkelerinde kalmaları ve böylece kendi ülkelerini geliştirmelerine yardımcı olmaları sağlanmalıdır .

- Ar-Ge çalışmalarına önem verilmeli , Araştırma Merkezleri ve Tekno - Parklar kurulması sağlanmalıdır .
- Ülkenin iyi bir şekilde gelişmesi ve kalkınması ancak bilim insanlarının ortaya çıkardığı çalışmalar ile gerçekleşir . Bundan dolayı bilime ve bilimsel çalışmaları yapan nitelikli insanlarımızın değeri bilinmeli ve bu değerlerin elimizden kayıp gitmesine izin verilmemelidir .
- Beyin göçünün önlenmesi için insanlarımızın yaşam standartları yükseltilmelidir .
- Yerli ve yabancı yatırımların önü açılmalı, değişime açık olunmalıdır .
- Üretim, yatırım, girişimcilik desteklenmelidir .
- Eğitim sistemine çok önem verilmeli ve eğitim daha nitelikli bir hale getirilmelidir .
- Beyin göçü beyin gücüne dönüştürülmeli ve böylece ülkemizin daha çok kalkınması sağlanmalıdır .
- Gençleri  bilim yolunda ilerlemeleri  ve ülkelerine faydaları olmaları için onların söz sahibi olmaları gereklidir .
- Nitelikli istihdam ve nitelikli sanayi ortaya çıkartılmalıdır .
- Ülke olarak altyapının güçlendirilmesi sağlanmalıdır .
- Üniversiteler ile işbirliği içinde hareket edilmelidir .1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top