Belediye Meclisi Görev Ve Yetkileri Nelerdir ?

Belediye Meclisi Görev Ve Yetkileri Nelerdir ?

Belediye Meclisi görev ve yetkileri şunlardır :
- Borçlanmaya karar vermek .
- Stratejik yatırım , plan ve  çalışma programlarını görüşmek .
- Belediye  etkinliklerinin  ve belediyede çalışan personellerin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek .
- Belediyenin imar çalışmalarını , planlarını  görüşmek ve onaylamak .
- Şartlı bağışları kabul etmek .

-  Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek , bütçede yer alan kurumsal kodlama yapılan birimler ile  fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında  aktarma yapmak .

- Büyükşehir ve şehir belediyelerinde  şehir çevre planını  kabul etmek .
- Taşınmaz mal alımına , satımına , tahsisine , takasına , tahsis şeklinin değiştirilmesine ya da tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde  gereksinim duyulmaması halinde  tahsisin kaldırılmasına karar vermek .
- Belediye tarafından çıkarılacak olan yönetmelikleri kabul etmek .
- Norm kadro çerçevesinde  belediye ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının iptal , ihdas ve  değiştirilmesine karar vermek .
- Cadde , sokak , park , meydan , tesis vb .  yerlere ad vermek .
- Meclis başkanlık divanını ,  encümen üyelerini ve ihtisas komisyonları üyelerini seçmek .
- Kanunlarda harç , vergi , resim dışında kalan ve miktarı beş bin Yeni Türk Lirasından fazla dava konusu olan  belediye uyuşmazlıklarını barış (sulh) tasfiyeye , kabul ve feragate karar vermektir .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top