Atatürk'ün Sosyal Bilimler Alanında Yaptığı Çalışmalara Beş Örnek

Atatürk'ün Sosyal Bilimler Alanında Yaptığı Çalışmalara Beş Örnek

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkesini çok seven bir lider olduğu için ülkesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış ve her türlü yeniliğin ülkemizde var olmasını sağlamıştır . Bu yeniliklerden biri de sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalardır .
 İşte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar şunlardır :
- 1931 yılında Türk Tarih Kurumu açılmıştır .
- 1932 yılında Türk Dil Kurumu açılmıştır .
- Harf İnkılabı yapıldı .
 Türk Ocakları , Muallim Birlikleri gibi kurumlar kapatıldı yerine  Halk evleri açılmıştır . (1932).
- Ankara Hukuk Mektebi açıldı .

- Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu . (1936)
-  Gazi Eğitim Enstitüsü açıldı .

-  Harf inkılabının kalıcı hale gelmesi için  Millet Mektepleri açıldı .
- Sanayi Nefise Mektebi  kapatılarak Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür .
- Ankara Arkeoloji Müzesi açıldı .
- Resim ve Heykel Müzesi açıldı .
- Etnografya Müzesi kuruldu .
- Topkapı Sarayı Müze haline dönüştürüldü .
-  Darulbedayı kapatılarak İstanbul Şehir Tiyatrolarına dönüştürülmüştür , Muhsin Ertuğrul liderliğinde tiyatro çalışmaları başlatıldı .
Türk Halk Müziği  Arşivi ve Folklor Arşivi açılmıştır .
- Milli Musiki ve Temsil Akademisi kurulmuştur .
-   Mülkiye Mektebi Ankara Siyasal Bilimler Okuluna dönüştürüldü . ( 1936).
- Darulfunun kapatılmış, yerine İstanbul Üniversitesi açılmıştır .
Musiki Muallim Mektebi açıldı .
- Öğretmen okullar açıldı .2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top