2. İnönü Muharebesinin Sonuçları Ne Olmuştur ?

2. İnönü Muharebesinin Sonuçları Ne Olmuştur ?

 Anadolu'da  Koçgiri Ayaklanması ve Pontus Rum İsyanının çıkması Yunanlıların yeni bir saldırı düzenlemesine neden olmuştur . Yunanistan 1 . İnönü Savaşı'nı kaybettiği için öç almak istemiş ve uluslararası prestijini tekrar kazanmak için Sevr Antlaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek için saldırıya geçmiştir .
2. İnönü Savaşı'nın sonuçları şunlardır : ( 23 Mart- - 1 Nisan 1921)
-  İtalya Anadolu'dan geri çekilme sürecini başlatmıştır .
- Halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni artmıştır .

- İngiltere elinde bulundurduğu Malta esirlerinin bir kısmını serbest bırakmıştır .
-Kızılay Kurtuluş Savaşı için yardım kampanyaları düzenlemiştir .

- Fransa ile gayri resmi barış görüşmeleri başlamıştır .
- Şehzade Ömer Faruk Efendi , milli mücadeleye katılmak için  Anadolu'ya geçmiştir .
- Fransa Zonguldak'tan , Yunanistan ise Afyon'dan çekilmeye başlamıştır .
-  Güney ve Batı cepheleri Batı Cephesi çatısı altında birleştirilmiştir .
- Şeyh Sünusi, Kurtuluş Savaşı'na destek olan açıklamalarda bulunmuş .
- İtilaf ( Anlaşma) Devletleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır .
- Almanya'da Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yayınlar yapılmaya başlanmıştır .

Not: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözü de 2. İnönü Savaşı'nda söylemiştir : '' Siz orada yalnız düşmanı değil , milletin makus talihini de yendiniz . Düşman çizgisi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte  tüm yurt bugün en kıyıda köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi  kutluyor . ''

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top