2. Abdülhamit Dönemi Yenilik Hareketleri

2. Abdülhamit Dönemi Yenilik Hareketleri

1. İdari Alanda Yapılan Gelişmeler:
-Kanun-i esasi ilan edilerek  anayasal dönem başlamıştır , böylece halk yönetime ortak olmuştur .
-  Kızılay ( Hilal- i ahmer) kurulmuştur .
- İstihbaratla ilgili bilgilere ulaşmak amacı ile Hafiye Örgütü kurulmuştur .
- İslamcılık yani Ümmetçilik politikası benimsenmiştir .
2. Askeri Alanda Yapılan Gelişmeler:
-  Ermeni isyanlarının önlenmesi amacı ile  Hamidiye Alayları kurulmuştur .

3. Eğitim ve kültür alanında yapılan gelişmeler:
- Güzel Sanatlar alanında eğitim veren , Osmanlı Devletinde resim eğitimi veren ilk okul düzeyinde olan  Sanayi Nefise Mektebi açılmıştır , bu okulun kurucusu ise Osman Hamdi Bey'dir .
- Özel  eğitime gereksinim duyan  kişiler için okul açılmıştır .
- Tarih eser kaçakçılığının engellenmesi amacı ile  Osman Hamdi Bey  öncülüğünde Asar- ı Atika Nizamnamesi çıkartılmıştır .

- İstanbul'da ise Asar- ı Atika adında arkeoloji müzesi açılmıştır .
- Abdulaziz döneminde açılmış olan fakat daha sonra kapatılmış olan üniversite  Darulfununuşahane ismiyle tekrar açılmıştır .
- Baytar Mektebi , Telgraf Mektebi , Orman ve Maden Mektebi , Dişçi Mektebi , Halkalı Ziraat Mektebi   gibi mektepler açılmıştır .
- Beşiktaş ( 1903) , Galatasaray ( 1905) ,  Fenerbahçe ( 1907) gibi kulüpler kurulmuştur .
- Osmanlı'nın ilk müzesi olan Müze- yi Hümayun açılmıştır . Bu müzenin kurucusu Osman Hamdi Bey'dir .
1908 yılında Selim Sırrı Bey tarafından Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti kurulmuştur . Osmanlı Devleti ilk kez Stocholm Olimpiyatlarına bu dönemde katılmıştır .

4. Ekonomi Alanında Yapılan Gelişmeler :
-  Muharrem Kararnamesi ile yabancı devletlerin alacaklarını tahsil etmek amacı ile Duyun- u Umumiye İdaresi kuruldu. ( 1881) .
- Tütün Reji İdaresi kurulmuştur .

- Almanya bu dönemde  Anadolu'da demir yolu aracılığı ile nüfuz elde etmiştir . Almanya Berlin'den Bağdat'a uzanan bir demir yolu  projesi ortaya koyarak  Basra Körfezi'ne kadar  demir ağlar ile ulaşmaya çalışmış , Bağdat Demir yolu projesi ile  petrol bölgelerinde nüfuz elde etmek istemiş ve böylece İngiltere'yi zor duruma sokmak istemiştir .

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top