1. Dünya Savaşı öncesindeki siyasi ve ekonomik durumu düşünüldüğünde Osmanlı Devleti'nin yeni bir savaşa hazır olduğu söylenebilir mi? Neden?

1. Dünya Savaşı öncesindeki siyasi ve ekonomik durumu düşünüldüğünde  Osmanlı Devleti'nin  yeni bir savaşa hazır olduğu söylenebilir mi? Neden?

 6oo yıl ayakta kalabilen Osmanlı Devleti  artık eskisi gibi güçlü değildi ve yavaş yavaş yolun sonuna gelmeye başlamıştı . Bir zamanların dünya lideri olan Osmanlı Devleti içinde çıkan sorunlarla , dışarıda uğraştığı sorunlarla zor günler geçirmekteydi .   Milliyetçilik akımı yaygınlaşmış ve Osmanlı Devleti de kozmopolit bir yapıya sahip olduğundan dolayı içindeki milletler ayaklanmaya başlamışlardır . Ve iç isyanlar çıkmaya başlamıştı .

Bu milliyetçilik  isyanlarına destek veren ülkeler de içimizde yaşayan milletleri daha da kışkırtıyor ve Osmanlı Devleti'ni çok zor duruma sokmak istiyorlardı ve neticede de Osmanlı zor bir  sürece girmişti .  Hem içerde hem dışarıda yaşanan problemleri Osmanlı Devleti eskisi gibi kısa sürede çözemiyordu .


Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1911 yılında İtalya ile yaşanan Trablusgarp Savaşı sonucunda Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da bulunan son toprağı da kaybedilmişti  . Her ne kadar bu savaşta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ve  Enver Bey başarılar kazansa da bu başarılar yeterli olmamış ve Trablusgarp yani bugünkü Libya toprakları kaybedilmişti . Rodos ve 12 Ada geçici olarak İtalyanlara bırakılmış  ve daha birçok olumsuzluklar ardı sıra gelmekteydi . Daha sonra yaşanan Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti  Batı ve büyük ölçüde Doğu Trakya topraklarını kaybetmişti . Yani Osmanlı Devleti Balkanlardan atılmıştı ve artık Koca Osmanlı Devleti değildi , ihtişamını , gücünü ve otoritesini kaybetmişti . Balkan Savaşı ile  Ege Adaları Osmanlı'nın elinden  çıkmıştı.  Balkan Savaşlarından sonra Batı Trakya Sorunu ve Ege Adaları sorunu gibi sorunlar ortaya çıkmıştı . Bu arada Birinci Dünya Savaşı da geliyorum diyordu . İşte Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı öncesinde hem siyasi açıdan , hem de ekonomik açıdan çok güç duruma düşmüş , koca Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na hazır durumda değildi artık , çünkü Koca Osmanlı Devleti zayıflamış ve dağılmaya başlamıştı . Bütün bunlardan dolayı Birinci Dünya Savaşı'na hazır değildi Osmanlı Devleti .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top