Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri Maddeler Halinde Kısaca

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Görevleri Maddeler Halinde Kısaca

Milli Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır :
- Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı , anayasada yer alan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı vatandaşlar yetiştirmek ,
- Türk Milletinin kültürel değerlerine ve manevi değerlerine bağlı vatandaşlar yetiştirmek,
- Demokratik, laik , sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getiren vatandaşlar yetiştirmek ,
- Vatanını ve milletini daima seven ve koruyan , insan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek ,
- Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak olan eğitim , öğretim ile ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları düzenlemek ,

- Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan ortaöğretim kurumlarının yönetmelik , program ve öğrenim denklik derecelerinin  belirlenmeleri konusunda işbirliği içinde hareket etmek ,

- Okul öncesi , ilköğretim , ortaöğretim ve her çeşit örgün eğitim ve yaygın eğim kurumlarını açmak ,
- Yükseköğretim dışında kalan  öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşları tarafından açılmasına izin vermek ,
- Diğer Bakanlık , kurum ve kuruluşlarınca açılan  ve yükseköğretim dışında kalan örgün eğitim kurumlarının ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecesini belirlemek ,
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademede yer alan  öğretim kurumlarının öğrenci ve öğretmenlerine ait tüm eğitim ve öğretim  hizmetlerini planlamak ve programlamak , bunları yürütmek , izlemek ve  denetim altına almak ,
- Okullardaki spor ve izcilik eğitimi ile beden eğitimi ile ilgili olan hizmetleri yürütmek ,
- Yükseköğretimin milli eğitim politikası içinde hareket etmesini sağlamak ,
- Yükseköğretim gençliğinin beslenme ve barınma gereksinimlerini sağlanmak ve onlara maddi yönden destek olmak ,

- Türk Milletinin ahlakı ve manevi değerlerini benimsemiş olan vatandaşlar yetiştirmek .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top