Günümüzde Enderun Mektebinin Yerini Tutan Okullar Hangileridir ?

Günümüzde Enderun Mektebinin Yerini Tutan Okullar Hangileridir ?

Günümüzde Enderun Mektebi'nin yerini tutan okullara geçmeden evvel kısaca Enderun Mektebi hakkında bilgi verelim .

Enderun Mektebi Nedir ?
1363 yılında Edirne'nin fethi ile birlikte Sultan 1. Murat tarafından kurdurulan ve zaman içerisinde çeşitli değişiklikler geçirmesine rağmen 1908 yılına kadar varlığını sürdüren bir Osmanlı saray okuludur .  Gayri Müslim ailelerin çocukları içerisinden yetenekli olanlar alınarak özel bir eğitime tabi tutulurlardı . Nu okul Fatih Sultan Mehmet zamanında geliştirilmiştir .

Bu okulda dini dersler, edebi dersler , müspet ilimler okutulur , aynı zamanda Osmanlı kültürü ve protokol kuralları ve bürokratik işlemler öğretilirdi . Sportif ve sanatsal beceriler kazandırmaya yönelik derslerde bulunmaktaydı .

Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren bu okullara Türk çocukları da alınmaya başlamıştır  . Bu okulun en önemli özelliği tüm derslerin Türkçe okutulması ve bu okulun saray içerisinde yer almasıdır .  Enderun Mektebinde eğitim Sultan 2. Mahmut dönemine kadar sistemli bir biçimde devam etmiştir .  Daha sonraki dönemde devşirme sisteminin değişmesi , modern eğitim veren kurumların açılması vb. birçok sebeple birlikte Enderun Mekteplerinin önemi kalmadı ve kapatıldı .

Günümüzde Enderun Mektebinin Yerini Tutan Okullar Nelerdir ?

Enderun Mektebinde çocuklar yeteneklerine ve ilgilerin göre bir eğitim alıyorlardı . Günümüzde bu anlayış ile eğitim veren kurumlar şunlardır :

- Meslek liseleri : Bu okullarda öğrenciler yetenek ve ilgilerine göre çocuk bakımı , elektronik , motor , mobilya vb. bölümlere gitmektedir .
- İmam-Hatip Ortaokulları ve Liseleri
- Üniversitelerdeki Eğitim Fakültesi , iletişim fakültesi , ilahiyet fakültesi , fen fakültesi vb. bölümler

- Askeri liseler gibi kurumlar günümüzde Enderun Mektebi'ne benzeyen kurumlar olarak gösterilebilir . 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top