Günümüzde ahi teşkilatının görev ve sorumluluklarını hangi kurum ve kuruluşlar yerine getirmektedir? Araştırınız .

Günümüzde ahi teşkilatının görev ve sorumluluklarını hangi kurum ve kuruluşlar yerine getirmektedir?  Araştırınız .

Günümüzde ahi teşkilatının görev ve sorumluluklarını şu kurum ve kuruluşlar yerine getirmektedir :
- Ticaret Odaları ,
- Meslek Loncaları ,
- Esnaf ve Sanayiciler Odası ,
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurum ve kuruluşlar ahi teşkilatının görev ve sorumluluklarını  günümüzde yerine getirmeye devam etmektedirler .

Şimdi de Ahilik Teşkilatı hakkında bilgi verelim :
- Ahilik ilk defa Ahi Evran tarafından Debbağlar (derici) esnafı arasında oluşturulmuştur . Ahilik teşkilatının özellikleri şunlardır :

* Türk İslam kültürüne özgü olan bir teşkilattır .
* Esnaflar arasında dayanışmayı artıran , rekabeti azaltan bir  teşkilattır .
 Ahilik Fütüvvetname denen meslek  ilkelerinde göre düzenlenmiştir .
* Kadılar tarafından denetlenir .
* Çıraklık, Yamaklık, Kalfalık ve Ustalık şeklinde bir sıralaması vardır .
* Halka yönelik mesleki eğitim vermiş olan bir teşkilattır .
* Ekonomiye katkı sağlar ,
* Ticareti geliştirir ,
* Kalite standartlarına  göre üretim yapılmasını sağlar .
* Esnaflar kazançlarının bir kısmını Ahi sandıklarına verir , bu sandıktaki paralardan ise yarıma gereksinimi olanlara yardım yapılır ve meslek harcamaların giderlerinde kullanılırdı .
* Üretici ve tüketici hakkını korur .
* Ürün fiyatlarını tespit eder .
* İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamıştır .
* Bayındırlaşmayı sağlamıştır .
* Yerleşik yaşama geçiş sürecini hızlandırmıştır.

* Esnafın halk ve devlet arasındaki ilişkisini düzenler.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top