Mezopotomya Uygarlıkları ve Özellikleri Nelerdir ?

Mezopotamya  Uygarlıkları Ve Özellikleri

1. Sümerler:
- Lagaş, Ur, Uruk, Eridu, Erek, Nippur, Kiş önemli kent devletleridir.
- Kent devletlerini Ensi ya da Patesi denen ve din adamlığı da yapan  krallar yönetmiştir.
- Şehir devletlerinin birazını egemenliği altına  alan kişiye Lugal, hepsini alan kişiye ise Lugal Kalma denilir.
- Tarihte yazıyı bulan ilk devlet Sümerlerdir.
- Sümer Kralı Urgakina tarafından tarihte bilinen ilk yazılı kanun yapılmıştır.
- Ceza verilirken tazminata önem verilmiştir.
- Sümerler Tanrılar için , Tanrı'ya daha yakın olmak için  yüksek yapıdaki Zigguratları yapmışlardır.

- Zigguratlar aynı zamanda  ibadethane, tahıl ambarı, okul, rasathane olarak da kullanılmıştır. Bu durum da astronominin gelişmesini sağlamıştır.
- Yaradılış, Gılgamış ve Tufan destanı Sümerlere aittir.
- Sayıyı bulmuşlar ve dört işlem yapmışlardır.
- Takvimi bulmuşlardır.
- Çok Tanrılı dine inanmışlar, Anu, Enki , Enlil adında tanrıları vardır.
- Sümerlerde ahiret inancı yoktur.
- Daimi orduları vardır.
- Bir ulaşım aracı olarak tekerleğin kullanılması da  Mezopotom'ya da ilk kez Sümerler tarafından olmuştur.
- Sümerlere son veren ise Elamlar ve Akadlar olmuştur.


2. Akadlar:
- Orta Mezopotomya'da kurulmuş olan Sami kökenli bir uygarlıktır.
- Başkent Agade'dir.
-    Kurucusu Sargon'dur.
- Sargon İlk Dünya Hakimi unvanını almıştır.
- Tarihte ilk disiplinli orduyu Akadlar kurmuştur.
- Tarihte ilk imparatorluğu  kurmuşlardır.
- Kra l Naramsin Dört İklim Kralı unvanını almıştır.
- Gutiler tarafından yıkılmıştır.
3. Elamlar
- Aşağı Mezopotomya'da kurulmuş olan uygarlıktır.
- Başkentleri Sus'tur.
- Orta Asya'dan geldikleri tahmin edilir.
- Seramikçilik, çömlekçilik, madencilik gelişmiştir.
- Çok Tanrılı din inancı vardır.
- Asurlar tarafından yıkılmıştır.
4. Asurlular
- Yukarı Mezopotamya'da  kurulan uygarlık Akadlar gibi Sami kökenlidir.
-Başkentleri Ninova'dır.
- Kıbrıs, Kapadokya, Suriye, Filistin, İran ve Mısır'a kadar sınırlarını genişleten bir uygarlık olmuştur.
- Sümerlerden öğrendiği çivi yazısını ticaret vasıtası ile Anadolu'ya taşımışlardır.
- Urartuları ve Hitileri etkilemişlerdir.
- Kayseri'de yer alan Kültepe Tabletleri'nde Asurlulara ait çok sayıda yazı vardır.
- Yazının öğrenildiği bu dönem Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak isimlendirilmiştir.
- Ekonomisi tarım ve hayvancılıktır.
- Çok Tanrılı dine inanırlar.
- Hukukları Babil Devleti'nden daha katıdır.
- Ninova'da tarihin bilinen ilk kütüphanesini kurmuşlardır.
- Anadolu'da ticaret kolonileri kurmuşlardır.
- Karum adında  Pazar yerleri kurmuşlardır.
- Düzenli orduları vardır.
- sürekli orduları vardır.
- Paralı askerleri vardır.
5. Babiller ( Amurrular)
- Orta Mezopotamya'da kurulan uygarlık Sami kökenlidir.
- Başkenti Babildir.
- Yönetim şekli mutlak monarşidir.
- Kral gücünü dinden değil ordudan almıştır. Bundan dolayı laik devlet anlayışı vardır denilebilir.
- Hammurabi Kanunları  vardır. Bu kanunlar Akad ve Sümer yasaları düzenlenerek  Hammurabi Kanunları hazırlanmıştır. Katıdır.
- Kısasa kısas uygulaması vardır.
- Kral Nabukadnazer zamanında  Asma Bahçeleri ve  Babil Kulesi yapılmıştır.
- Hitit Kralı 1. Murşili tarafından bu devlete son verilmiştir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top