Kabotaj Kanunu Konu Özeti Kısaca

Kabotaj Kanunu Konu Özeti Kısaca
Kabotaj Kanunu'nun Kabul Edilmesi ( 1 Temmuz 1926)

* Osmanlı Devleti , yabancı devletlere tanıdığı kapitülasyonlar yüzünden  karasularındaki egemenlik haklarını  yabancı ülkeler ile paylaşmıştı. Bu durum da  bağımsızlık anlayışımıza aykırıdır. Çünkü Türk karasularında yolcu ve yük gemisi  işletme hakkının yabancılara tanınması  bağımsızlık ile ter düşmekteydi.
* 1 Temmuz 19262da  yapılan yasal düzenleme sayesinde  Türk karasularında yolcu ve yük gemisi  işletme hakkının Türkler denizcilerine ait olduğu belirtilmiş, dolayısıyla  yabancı tüccarların bu husustaki ayrıcalıkları da kaldırılmış oldu.

* Ülkemizin ekonomisinin  bağımsız bir şekil almasının en önemli adımlarından ilki  kapitülasyonların kaldırılması iken, diğeri ise Kabotaj Kanunu'nun Kabul edilmesidir.

* Kapitülasyonların kaldırılması ve Kabotaj Kanunun kabul edilmesi birbirini tamamlar niteliktedir. Böylece Türkiye ekonomisi  milliyetçi ve bağımsız bir nitelik kazanmıştır.
* Bu yasaya göre  göllerde, akarsularda, Marmara Denizi ve boğazlarda, tüm karasularında, bunlar içinde kalan  koy, liman, körfez gibi yerlerde  yelken, makine ve  kürekle hareket eden araçları bulundurma, bunlarla yolcu ve mal taşıma hakkı  Türk yurttaşlarına verilmiştir. Ayrıca klavuzluk, çarkçılık, kaptanlık, dalgıçlık, tayfalık gibi  mesleklerin Türk yurttaşlarınca  yerine getirileceği belirtilmiştir. Hükümet geçici olarak ve kendileri için ücret veya iştirak payı söz konusu olmamak ile birlikte  yabancı kurtarma gemilerinin de çalışmalarına  ve Türk kurtarma gemilerinde  kaptan, yabancı uzman ve tayfa çalıştırmasına izin verebilir.
Not: Kabatoj: Herhangi bir devletin kendi limanlarına  deniz ticareti  hususunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnız o devletin yurttaşlarının faydalanması milli ekonomiye büyük oranda katkı sağlamaktadır.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top