Eyalet Ordusunun Özellikleri Nelerdir ?

Eyalet Ordusunun Özellikleri

* Eyalet Ordusu taşrada bulunan ordudur.
* Osmanlı ordusunun en kalabalık askeri sınıfı eyalet ordusudur.
* Eyalet ordusu Müslüman kökenli kimselerden oluşur.
* Eyalet ordusunun komuta  kadrosunda Beylerbeyi yer alır.

* Eyalet Ordusunun giderleri için  hazineden para çıkmamıştır.
* Eyalet ordusunun  giderleri büyük ölçüde tımar sistemi ile karşılanmıştır.

* Dirlik sahipleri tımar topraklarından elde edilen gelir ile  cebelü denilen askerleri yetiştirmişlerdir.
* Savaş döneminde sipahiler  cebelüler  ile birlikte savaşa katılmıştır.
* Eyalet Ordusu şunlardan oluşur:
- Deliler, Akıncılar, Beşliler,  Azaplar, Farisan, Gönüllüler, Yaya ve Müsellemler, Cerahurlar, Turnacılar, Beldarlar, Pandorlar, Derbentçiler, Canbazlar, Voynuklar, Martoloslar,  Sakalar, Akıncılar.
* Eyalet ordusunda dirlik sitemi uygulanır. Dirlik sisteminde  toprağın mülkü Devlete aitken, kullanım hakkı ise köylülere aittir. Vergilerin tahsil hakkı ise  Tımarlı Sipahiye aittir.
2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top