Yeni Türk Harflerinin Kabulünün Nedenleri ( 1 Kasım 1928 )

Yeni Türk Harflerinin Kabulünün Nedenleri (  1  Kasım 1928  )

* Arap harflerinin yazması ve okunmasının güç olması ,
* Arap harflerinin Türk dili yapısına uygun olmaması ,
*Batı medeniyeti ile bütünleşmek istenmesi ,
* Latin harflerinin okuma ve yazmasının daha kolay olması  ve dil yapımıza da uyması ,
* Türk Dilinin gelişimini ve ilerlemesini sağlamak ,

* Okuma ve yazma oranını artırmak ,
* Türk Dilinin zenginliklerini ortaya çıkarmak ,
* Toplumsal  kaynaşmayı sağlamak ,

*Halkın milli duygularını geliştirmek ,
* Cahil ve aydın çatışmasını engellemek ,
* Halkımızın kültür ve eğitim seviyesini yükseltmek ,
* Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ,
* Resmi yazı dilinin dini  özellik taşımamasını sağlamak ,
* Türk Dünyası ile Kültürel ilişkileri güçlendirmek ,

Yeni Türk Harflerinin Kabulünün Sonuçları

* Millet Mektepleri açıldı.
* Okur yazar oranı arttı.
* Toplumdaki kültür çatışması azaldı.
* Kütüphaneciliğe daha çok önem verildi ve kütüphanecilik  faaliyetleri arttı.
* Türk Dilinin kullanımı yaygınlaştı.
* Kitap basım, yayın faaliyetleri çoğaldı.
* Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılıklar azaldı.
* Batı Medeniyeti daha yakın takibe alındı.
* Batı uygarlığında tercümeler yapıldı.


Harf İnkılabı Atatürk'ün inkılapçılık , milliyetçilik , laiklik ve Halkçılık ilkesi ile ilgilidir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top