Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir ?

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir ?

Türkler Ural Altay  dil grubunun Altay kolu içinde yer alır. Türklerde göçebe yaşam olduğu için yazılı kültür fazla gelişmemişti. Matbaa ve kağıt kültürü Türklerde yerleşik yaşamla başlamıştır. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler şunlardır:

*Orhon ( Göktürk Alfabesi),
* Arapça,
* Uygur,
* Manihai,
* İbrani,

* Latin,
* Kiril,
* Çin,
* Soğd,
* Çin alfabelerini kullanmıştır.
- Orhon ( Göktürk Alfabesi):  Bu alfabeyi Göktürkler, Hunlar ve Türk kavimleri kullanmıştır. 38 harften oluşur. Dördü sesli , otuz dördü ise sessiz harflerdir.  Diğer harfler ise sessiz harflerdir. Bu harfler sağdan sola doğru yazılan harflerdir.  Orhun Kitabeleri ise  Vilhem  Thomsen tarafından çözümlenmiştir.
- Uygur Alfabesi:  Uygurların kullandığı harflerdir. Orhon ve Uygur harfleri Türklerin ilk milli alfabeleri olmaları bakımından önemlidir. Uygur alfabesini Soğdlardan almıştır ve kendilerine özgü hale getirmişlerdir.
. 18 harflidir. 15'i sessiz, 3 'ü de sesli harflerdir. Sağdan sola doğru yazılır.
- Kiril Alfabesi: Rusların Türklere baskı kurması sonucunda öğrenmek zorunda kaldığı alfabelerdir. Türklerin bütünlüğüne zarar vermek amacı ile tek bir  alfabe yasağı koymuşlardır. 38 harften oluşur. 11', sesli geri kalanı ise sessiz harflerdir. Soldan sağa doğru yazılır. Bu alfabeyi Rusya'da bulunan Türkler kullanmıştır.
- Arap Alfabesi:  Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra  Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. 28 harften oluşan Arap alfabesi ile  Türk İslam tarihinde bir çok eserler yazılmıştır. Kullanımı zor gibi olsa da  harflerin öğrenilmesi kolaydır. Arap alfabesi sağdan sola doğru yazılmaktadır.
- Latin Alfabesi : Latin alfabesi ilk olarak 1925 yılında Azeriler tarafından kullanılmıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile ülkemizde 1928 yılında Latin Alfabesi kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Latin alfabesi 29 harften oluşur ,8'i sesli 21'i ise sessiz harflerden oluşan alfabedir. Avrupa Türkleri ve  ülkemizin kullandığı alfabe Latin alfabesidir. Kullanımı  ve öğrenilmesi diğer alfabelere nazaran daha basittir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top