Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinin Sonuçları Nelerdir ?

Türkler’in İslamiyeti Kabul Etmesinin Sonuçları

İslamiyet Türklerin  yaşam  tarzı ile çok  benzerdi ve  çoğu  özellikler birbirine benziyordu .  Türklerin İslamiyet’e geçişini hızlandıran en önemli etken Abbasiler’in ırkçı değil , ümmetçi bir politika izlemelerinden dolayı  Türkler İslamiyeti  daha  çabuk kabul etmişlerdir . Yani Abbasilerin din kardeşliğini  ön planda tutması Türklerin İslam’a  olumlu bakışını sağlamışlardır .  Türklerin İslamiyeti kabul etmesinin  sonuçları şunlardır :

* Göçebe yaşam tarzı yerine yerleşik yaşam tarzına geçilmiştir .
* Yeni bir hayat tarzının benimsenmesi  yeni bir kültürün de benimsenmesini sağlamıştır .

* Yerleşik yaşamla birlikte mimaride de gelişmeler sağlandı .
* Sanat  ve bilime daha çok önem verildi ve bu alanlarda gelişmeler de hızlandı .
* İlk yazılı edebi eserler verilmeye başlandı .
* Türklerin İslamiyeti kabul etmesi kültürel yönden de Türklerin yaşam biçimlerinde değişikliklere sebep olmuştur .
* Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslamiyetin hizmetine girmişler ve İslam dünyasını haçlı saldırılarına karşı korumuşlardır .
* İslamiyet’in Asya ve Avrupa’da yayılmasını sağlamışlardır .
* Yönetimde önemli görevlere getirilmişlerdir .
* Türkler pozitif ve dini bilimlerde İslam dünyasına büyük katkılar sağlamışlardır .
* İslam dünyasının siyasi ve dini liderliğini üstlenmişlerdir .
* İslam uygarlık ve kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuşlardır .5 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top