Osmanlı'nın Kısa Sürede Güçlenmesi'nin Nedenleri

Osmanlı'nın Kısa Sürede Güçlenmesi'nin Nedenleri

* Merkeziyetçi Yönetim Anlayışının Benimsenmesi: Osmanlı egemenlik yetkilerini bir kişide toplamış, devletin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasına müsaade edilmemiştir. Bu da  Osmanlı Devleti'nin güçlü ve büyük bir devlet olmasını sağlamıştır.
* Hoşgörü ve adalete dayanan bir siyaset izlemesi: Osmanlı Devleti fethettiği bölgenin insanlarına karşı hoşgörülü davranmış, hiç kimseyi belli bir kimliğe sokmak için uğraşmamış bu da Osmanlı'ya olan sevgiyi daha çok artırmıştır.

* Padişahların cesur oluşu, zeki ve ileri görüşlü oluşu, kararlı ve deneyimli olması.
* Cihat ve Gaza Ruhu. Osmanlı Devleti İslam dinini  yaymayı amaç edinmiştir. Ölüm düşüncesini cennet ile müjdeleyen cihat düşüncesi sınırların daha da genişlemesini sağlamıştır.

* Jeopolitik Konum:  Osmanlı Devleti  Hristiyanlığın ve İslam dininin kesiştiği noktada bulunuyordu, çevresinde kuvvetli komşular bulunmuyordu. Bu da Osmanlı'nın büyüme sürecini hızlandırmıştır.
* Bizans ve Balkanların Durumu: Balkanlar ve Bizans'ta güçlü bir siyasi otorite bulunmamaktaydı. Feodal düzenden dolayı krallar güçsüz halk ise mutsuzdu.  Avrupa Devletler kendi içinde sorunlar yaşamaktaydı, bu da Osmanlı'nın büyümesini sağlamıştır.
* İskan Ve İstimalet  Politikası: Osmanlı fethettiği yerlere Anadolu'dan Türkmenleri getirmiş ve buralara yerleştirmişti. Türkmenlerin kullanımı için toprak verilmiş ve böylece Osmanlı ekonomisi daha da güçlendirilmiştir.
* Anadolu'da Güçlü Siyasi Otorite'nin Olmaması:  1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da çok başlı siyasi yapı oluşmuştu. Küçük devletin çok olması, Osmanlı Devleti'ne karşı güçlü bir devletin bulunmaması Osmanlı2nın güçlenmesini sağlamıştır.
* Ahilerin Desteği:  Toplum üzerinde çok büyük öneme sahip olan Ahilerin desteğinin de alınması Osmanlı Deveti2ne güç katmış ve büyümesini kolaylaştırmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top