Misak-ı Milli Kararları Nelerdir ?

Misak - i Milli Kararları Nelerdir?

Misaki Milli Kararları ve Yorumları
* Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı tarihte  Türk Ve İslam çoğunluğu  bulunan kısımların  tümü  hiçbir biçimde ayrılık kabul etmez bir bütündür. ( Milli sınırlardan ilk olarak Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir. Toprak bütünlüğü  korunmaya çalışılmıştır, Batum ve Musul şehirleri  Misaki milli sınırlar içinde olmasına rağmen günümüzde ise sınırlarımızın dışındadır.)
* Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın aynı haktan faydalanmaları koşulu ile tarafımızdan kabul göreceklerdir. ( Azınlık haklarının bahane edilerek ülkemizin iç işlerine karışılması önlenmek istenmiştir, uluslararası ilişkilerde eşitlikçi anlayış  amaç edinmiştir, sınırlarımızın dışında olan Müslüman nüfusun hakları korunması amaç edinmiştir)

* Elviyeiselase ( Ardahan, Batum, Kars), Arap toprakları ve Batı Trakya'nın durumu  halkın özgür iradesi ile  yapacağı seçimler sonrasında belli olacaktır. ( Wilson ilkelerine uygun olarak Türk  hakimiyeti kurulmak istenmiş, milli iradeye saygının göstergesi olarak referanduma gidilmesi gerektiği belirtilmiştir).
* Ekonomik ve milli gelişmememizi engelleyen adli, mali, siyasi sınırlamalar ( Kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır. ( Kapitülasyonlara karşı çıkıldığı net bir şekilde ifade edilmiştir, egemenlik haklarımız korunmaya çalışılmıştır, ayrıcalıklı yapın oluşması önlenmeye çalışılmış, Duyuni Umumiye'nin varlığından rahatsızlık duyulmuş, tam bağımsız devlet anlayışı egemen kılınmak istenmiştir.)
* İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulmalıdır. Ticaret gemilerinin  İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazından geçişi ile ilgili kararı bu konuyla ilgili devletler oy birliği ile karara bağlayacaklardır. ( Bu madde Wilson ilkelerine uygunluk gösterir. Boğazların uluslararası ticarete açık olması gerektiği belirtilmiştir.)
 Misak- i Milli'nin Milli Mücadeledeki Yeri Ve Önemi
-  Azınlık hakları, boğazlar, bağımsızlık, borçlar, kapitülasyonlar, sınırlar, referandum gibi konuları içine alır.
- Tam bağımsızlık anlayışına uygun olarak hareket edilmeye çalışılmıştır.
- Kurtuluş Savaşı'nın amacı dünyaya duyurulmak istenmiştir.
-  Kurulması düşünülen devletin yönetim şeklinden söz edilmemiştir.
-  Milli iradeye saygı duyulmuştur.
- Sivas ve Erzurum Kongresi kararları meclisin onayından geçmiş ve  yasa niteliği kazanmıştır.
- Misak -i Milli'nin kabul edilmesi İstanbul'un işgaline ve meclisin kapatılmasına neden olmuştur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top