Kutun Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi Nedir ?

Kutun Türk Tarihindeki Yeri Ve Önemi

*Kut halk arasında  yaşam gücü, kutsal enerji, bereket, canlılık, mübareklik   anlamına gelir. Gut,  Kud, Hut da denilir.
* Moğollar Kut adına  Hutag, Kutag  demişlerdir.
* Padişah ve padişah soyundan gelenlerin kanı kutsal sayıldığı için hanedana mensup olan kişiler idam edileceği zaman  kılıçla öldürülmez,  yay kirişi ile boğularak öldürülürdü.

* Kahramanlar kut sayesinde  ölümden kurtulur ve hayata dönerler. Bu güç ise Tanrı kaynaklıdır.
* Tanrı verdiği gücü geri çekerse  başta olan kağanlar tahtını kaybeder ve yaşamlarını yitirebilirler.

* Devlet yönetme yetkisine Kut denilirdi. Kut'un   Gök Tanrı tarafından  kağana verildiğine  inanılırdı.
* Gök Tanrı Kağan'a dünyayı yönetme yetkisi vermiştir. Cihan  Hakimiyeti olarak da adlandırdığımız  bu durum  Türklerin fethe dayalı  bir strateji izlemesine  ve Türklerin geniş coğrafyalara  yayılmasına sebep olmuştur.
*  Kut'un babadan oğla  kan bağı ile  geçtiğine inanılmıştır. Bu durumda şunlara yol açmıştır:
* Kut inancı ile  saltanat ve hanedan yönetimlerinin kurulmasına  sebep olmuştur.
* Hanedan ailesine olan halk desteği artmıştır.
* Taht kavgalarına zemin hazırlamıştır.
* Devlet'in hükümdar ailesinin  ortak malı olarak kabul edilmesine neden olmuştur.
* Veraset siteminde belirsizlikler yaşanmasına neden olmuştur.

* Hanedan ailesine  karşı olacak iktidarların  ortaya çıkmasını engellemiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top