Hz. Muhammet Dönemindeki Önemli Olaylar Nelerdir ?

Hz Muhammed Dönemindeki Önemli Olaylar

Hz Muhammed dönemindeki olayların sıralaması şu şekildedir:
- Hicret Olayı (622)
- Bedir Savaşı (624)
- Uhud Savaşı (625)
- Hendek Savaşı ( 627)
- Hudeybiye Barışı ( 628)
- Hayber'in Fethi ( 629)
- Mute Seferi ( 629)
- Mekke'nin Fethi ( 630)
- Huneyn Savaşı ( 630),
- Taif Seferi ( 630)
- Tebük Seferi ( 631)
- Veda Haccı ( 632)

Hz Muhammed 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah ,  efendimiz doğmadan önce annesi Amine Hanım ise Muhammed 6 yaşlarındayken vefat etmiştir . İlk vahiy  Hira Dağı'nda  Muhammed'e inmiştir . Gelen ilk vahiy şu olmuştur : ''  Oku! Senin Rabbin en  cömert olandır . O kalemle yazmayı öğreten , insana bilmediğini öğretendir .'' şeklindedir . Hz Muhammed yaşadığı bu olayı dönemin  bilgelerinden olan  Varaka'ya anlatmış, Varaka'da Muhammed'e  onun son Peygamber olduğunu söylemiştir . Efendimiz'in Peygamberliğini tanıyan ilk kişiler şunlar olmuştur:

* Hz Hatice,
* Hz Ali,
* Hz Zeyd,
* Hz ebubekir.
Hz Muhammed'in İslamiyet ile getirdiği düşünceler Arap Yarımadasındaki tabuları yıktığı için  Mekkeli Müşrikler Müslümanlar üzerinde baskı kurmuş , bunun üzerine Müslümanlar ilk olarak  615 yılında Habeşistan'a göç etmişlerdir .
* Müslümanlar 1.ve 2. Akabe Biatı ile Hz Muhammed'e olan bağılıklarını  bildirmişlerdir. Mekkeli Müşrikler Müslümanlara kötü davrandığı için, İslamiyet'in daha güvenli bir yerde yayılmasını sağlamak için, Hz Muhammed'in can güvenliğinin sağlanması için..vs  Mekke'den Medine'ye göç edilmiştir. Bu göçe Hicret Olayı denilir. Bu göç olayının sonunda Müslümanlar devlet şeklinde örgütlenmiş , Hz Muhammed dini lider olmasının yanında aynı zamanda devlet başkanı ve ordu komutanı da olmuştur . Medineliler ve Muhacirler arasında Medine Sözleşmesi yapılmıştır…vs.
* 624 yılında Bedir Savaşı yapılmıştır, bu savaşı Hz Muhammed ve taraftarları kazanmıştır. Bu savaş ile Kaynukoğulları Medine'den çıkartılmıştır.
* 625 yılında Uhud Savaşı yapılmıştır, bu savaşta da askerler Hz Muhammed'in sözüne birebir uymadıkları için Müslümanlar büyük kayıplar vermiş ve bu savaşta Hz Hamza şehit olmuştur . Beni Nadir Yahudileri Medine'den çıkarılmıştır.
* 627 yılında  Selman Bin Faris'in önerisi ile Hendek Savaşı yapılmış ve bu savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Bu savaş ile Beni  Kureyza Yahudileri Medine'den çıkarılmıştır .
* 628 yılında Hudeybiye Barışı  yapılmış bu Hudeybiye Antlaşmasıyla Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımışlardır , İslamiyet hızla yayılmaya başlanmıştır .
* 629 yılında Hayber fethedilmiştir. Bu fethin sonunda  gayrimüslimlerden Cizye vergisi alınmaya başlamıştır . Yahudilerden ise ürün vergisi alınmaya başlanmıştır, Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçmiştir.
*629 yılında Mute Savaşı yapılmış, bu savaş Bizans ile yapılan ilk savaş olması bakımından önemlidir. Mute Savaşı'na Hz Muhammed katılmadığı için bu savaş Seriyye savaşıdır. Halid Bin Velid'e Seyfullah  (Allah'ın Kılıcı) unvanı verildi. Bu savaşı da Müslümanlar kazanmıştır.
*630 yılında Mekke fethedilmiştir. Mekke'nin fethi ile Kabe putlardan arınmış, Mekkelilerin bir çoğu Müslüman olmuş, Mekke'de genel af ilan edilmiş, Mekke savaşsız alınmıştır.
* 630 yılında Huneyn, Evtas ve Taif Seferi yapılmış,  Taif seferinden bir sonuç alınamasa da Taifliler daha sonra kendi istekleri ile  İslamiyet'i seçip Müslüman olmuşlardır.
* 631 yılında Tebük Seferi yapılmış. Tebük Seferi Arap Yarımadasının dışına yapılan ilk seferdir ve bu sefer Hz Muhammed'in yaptığı en son sefer olması bakımından önemlidir. Tebük Seferi'nin sonunda  İran ve Suriye seferlerinin yolu açılmıştır.
* Hz Muhammed 632 yılında Hac ziyaretini gerçekleştirdikten sonra 100 bin kişinin huzurunda Veda   Hutbesini okumuştur. Bu Hutbe Hz Muhammed'in Müslümanlara son öğütlerini verdiği hutbedir. Hz Muhammed 632 yılının Haziranında vefat etmiş , Ravza-i Mutahhare  ( Gül Bahçesi) denilen yere defnedilmiştir.
* Veda Hutbesinde bahsedilen genel konular şu şekildedir.
-  Faizin her türlüsünün haram kılınması,
- Can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
- Hukukta üstünlüğün olması,
- Kadın haklarına önem verilmesi,
- Irk ayrımı yapılmaması, eşitliğin ön planda olması,
- Hırsızlığın yasak olması,
-Zinanın yasak olması,

-Dinde aşırıya gidilmemesi gerektiği, aşırıya gidildiğinde sakıncalı olması gibi konulardan bahsedilmiştir.

1 yorum

  1. Çok ama çok beğendim yalnız bunun biraz daha kısasını yapsanız daha güzel olurdu sanki :)

    YanıtlaSil

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top