Halifeliğin Milli Egemenliğe Dayanan Laik Bir Devlet İçinde Yeri Olabilir miydi , Neden ?

Halifeliğin  Milli Egemenliğe Dayanan  Laik Bir Devlet İçinde Yeri Olabilir miydi , Neden ?

Halifeliğin milli egemenliğe dayanan laik bir devlet içinde yeri olamazdı . Çünkü din ve devlet işleri ayrı olmalıdır . Laiklikte de halifeliğin yeri olamaz . Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması , vicdan özgürlüğü , din ve inanç özgürlüğü anlamlarına gelen laikliğin içinde halifeliğin yeri asla olamaz .

Halifelik milli egemenliğe terstir . Bundan dolayı halifelikle milli egemenlik ve laiklik bir arada bulunamaz . Halifeliğin kaldırılması zaten doğrudan laiklik ile ilgilidir . Böylece din ve  devlet işlerinin birbirinden ayrılması daha da kolaylaşmıştır . Halifeliğin kaldırılması milli egemenliği daha da güçlü kıldığı için Cumhuriyetçilik ile ilgilidir . Halifelikte ümmet toplumu ön planda olduğu için bu nedenle bu makam kaldırılmış ve ulus toplumuna geçiş  kolaylaşmıştır . Bundan dolayı milli egemenlik ve laikliğin içinde halifelik barınamazdı . Milletin egemenliğinin hakim olması için , laikliğin sonsuz olması için Halifeliğin Kaldırılması gerekli  bir adım olmuştur .

Laiklik Nedir ?

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına laiklik adı verilmektedir . Laiklikte kişiler din ve vicdan hürriyeti içerisinde hareket ederler ve yaşamlarını sürdürürler .

Halifelik Nedir ?

Hz. Muhammet'ten sonra onun vekilliğini yapan ve İslam Devleti'nin yöneticiliğini yapan liderlere Halife adı verilmektedir . İslam tarihindeki ilk halife Hz. Ebubekir'dir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top