Gaznelilerin En Parlak Devri, Yapılan Fetihler, Türk İslam Medeniyetine Katkıları, Günümüze Ulaşan Eserleri

Gaznelilerin En Parlak Devri, Yapılan Fetihler, Türk İslam Medeniyetine Katkıları, Günümüze Ulaşan Eserleri

Gaznelilerin en parlak devri  Gazneli Mahmut Döneminde yaşanmıştır.
-Kurucusu Alp Tigin’dir.
- Devlet adını kurulduğu şehir olan Gazne’den alır .
- Alp Tiginin ölümünden sonra başa Sebük Tigin geçmiştir.

- Gazneli Mahmut döneminde ise şunlar yaşanmıştır(: yapılan fetihler)
* Karahanlı Devleti’nden Horosan alındı.
* Hindistan’a 17kez sefer düzenlendi, bu seferlerin en tanınmışı Somnat Seferidir ve başarı ile sonuçlanan bir sefer olmuştur.

* Karahanlılar ile Samanoğullarına ait olan topraklar paylaşılmıştır.
* Gazneli Mahmut  ve Karahanlı hükümdarı olan Yusuf Kadir Han Mavereünnehir Görüşmelerini yaparak Büyük Selçuklulara karşı iş birliği içinde olmuşlardır.
* Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini Şii Büveyoğullarının baskısından kurtamış ve bunun sonucunda da Abbasi Halifesi Gazneli Mahmut’a Sultan unvanını vermiştir. Türk tarihinde sultan unvanını alan ilk  kişi Gazneli Mahmut olmuştur.
* Gazneli Mahmuttan sonra başa  Mesut geçmiş ve bu dönemde Selçuklular ile Nesa ve Serahs Savaşları yapılmış ve bu savaşı Büyük Selçuklular kazanmıştır.
* Gazneliler ve Büyük Selçuklular arasındaki en bilindik savaş ise Dandanakan Savaşı olmuş, bu savaşı Gazneliler kaybetmiş ve yıkılma sürecine girmişlerdir.
* İran ve Horasan’a hakim olan devlet Büyük Selçuklu Devleti olmuştur.
* Gaznelilerin  son hükümdarı Behram Şah’tır. Selçuklulara itaat etmiştir, Gaznelilere kesin olarak son verenler ise Gurlular olmuştur.

- Gaznelilerin en önemli eserleri ise şunlardır:

* Ali Cazip Bey Türbesi,
* Leşker-i Bazar Ulu Cami,
* Zafer Kuleleri,
* Leşker-i Bazar Sarayı,
* Beyhakiye Medresesi,
* Ararsul Felek Cami,
* Sadiye Medresesi,
* Ribat-i Mahi Kervansarayı
* Ribat-i Çahe Kervansarayı gibi bir çok serleri bulunmaktadır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top