Avrupa Hun Devleti'nin Özellikleri Nelerdir ?

Avrupa Hun Devleti'nin  Özellikleri Nelerdir?

* Kurucusu Balamir'dir.
* Uldız döneminde Doğu Roma İmparatorluğu  baskı altında tutulmuştur.
* Uldız döneminde  zayıfa karşı güçlüyü destekleme politikası güdülmüştür.
* Uldız ile barış isteyen Bizans elçisisine Uldız'ın cevabı şu şekilde olmuştur: '' Güneş'in battığı yere kadar her  yeri zaptedebilirim'', diyerek ne kadar güçlü olduğunu göstermek istemiştir.
 * Uldız'dan sonra başa geçen kişi ise Karaton olmuştur.
* Daha sonra ise Rua hükümdar olmuştur.
* Rua  ülkeyi Oktar, Muncuk ve  Aybars ile birlikte yönetmiştir.

* Rua Bizans'ı vergiye bağlamıştır.
* Rua'dan sonra başa Atilla geçmiştir.
* Atilla  ülkeyi kardeşi Bleda ile  434 -453 yılları arasında birlikte yönetmiştir.
* Bizan'ı baskı altında tutan Atilla Theodosios ile mücadele halinde olmuştur.

* Bizan ile diplomatik müzakereler yapılmış ve bunun sonunda 434 yılında Bizans ile Margus Barışı imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;
- Ticari ilişkiler serbest bir şekilde devam edecektir,
- Bizans ödediği vergiyi artıracaktır,
- Antlaşma devamlı olacak ve her iki taraf da antlaşmaya uyacaktı,
- Bizans'a sığınan Hun kaçakları kabul edilmeyecek, Avrupa Hun Devleti'ne iade edilecekti,
- Esirler ve Romalı mülteciler için Avrupa Hun Devleti'ne fidye ödenecekti. Bizans bu antlaşmaya uygun davranmamış ve   Hun kaçaklarını himaye etmiş ve Akatir isyanını desteklemiştir. Bunun üzerine Atilla  devletin siyasi ve ekonomik çıkarlarını da düşünerek hareket etmiş ve  Birinci Balkan Seferi'ne çıkmıştır. Bizans'ın verdiği sözleri yine tutmaması üzerine Atilla 2. Balkan Seferi'ne çıkmıştır. Bu sefer sonunda Anatolios  Barışı yapılmıştır. Bizans'ın ödediği vergi üç kat artırılmıştır.
- Batı Roma İmparatoru 3. Valentinianus kızkardeşini Atilla ile nişanlamak için Atilla'ya yüzük göndermiş, Atilla da bunun karşılığı olarak çeyiz OLARAK Batı Roma'ya ait olan Honoria'nın yarısını istemiştir.  Hayır cevabı alan Atilla  Galya Seferi2ne çıkmıştır. Bu sefer de kimin galip  olduğu belli değildir. Atilla daha sonra İtalya üzerine bir sefer daha yapmış ve Roma kuşatılmıştır. Her ne kadar bu seferde başarı sağlanmış olsa da Papa 1. Leo'nun isteği üzerine  Atilla Roma'yı bağışlamıştır. Roma'yı bağışlamasının sebepleri şunlardır:
- Roma siyasi olarak zaten etkisiz hale getirilmişti,
- Roma'nın tahrip edilmemek istenmesi,
- Doğu'da Sasaniler üzerine sefere çıkılması,
- Papa Leo'nun   aman dilemesi,
- Orduda bulaşıcı hastalık çıkması ve bunun tehlikeye neden olması,
* Atilla'dan sonra başa  İlek, Dengizik ve İmek  gelmiştir. Atilla'dan sonra Avrupa Hun Devleti  yıkılış sürecine girmiştir.
* Avrupa Hun Devleti  ceket giyme, pantolan giyme, onluk sistem, at koşum takımları kullanma konularında Avrupa kültürünü etkilemiştir.
* Atilla Avrupa Hun Devleti'nin en bilinen hükümdarıdır.
* Atilla'ya Avrupalılar Tanrı'nın Kamçısı ya da Cesur Kavimlerin Efendisi  demişlerdir.

* Nibelungen  Destanında  Atilla'dan Etzel adı ile söz edilmiştir.

2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top