(6. Mehmet ) Vahdettin Hakkında Önemli Notlar

 (6.  Mehmet ) Vahdettin Hakkında Önemli Notlar

* 1861 yılında dünyaya gelmiştir.
* Çok zeki olan 6. Mehmet Vahdettin 2. Abdulhamit'in etkisi altında çalışmıştır.
* 6. Mehmet  ( Vahdettin) Osmanlı İmparatorluğunun son padişahı (36.)' dır.

* 36 Padişah olduğu için Osmanlı'nın son padişahıdır.
* Abdulmecit Efendi'nin en küçük evladıdır.
* Abisi  5. Mehmet Reşat öldükten sonra başa geçmiştir. (1918)

* Vahdettin İttihat ve Terakki partisine muhalif olan bir padişahtı.
* İttihat Terakki partisini hiçbir zaman sevmemiş ve bu partiden hep kötülük bekleyerek yaşamıştır.
* İttihat ve Terakki partisinin  başarısızlıklarından sonra ve  Vahdettin de bunlardan hiç hoşlanmadığı için İttihat ve Terakki daha fazla yönetimde başarılı olamamış ve ittihat ve Terakki partisinin ileri gelenleri ülkesinden ayrılmışlardır.
* 6. Mehmet Vahdettin İttihatçılara olan düşmanlığından dolayı İngilizler iş birliği yapmıştır.
* 6. Mehmet Vahdettin eniştesi Damat Ferit'i  hiç sevmediği halde onu dört kere yönetimin başına getirerek iktidarda kalmasını sağlamıştır.
* Damat Ferit ile birlikte hareket etmiş ve  Damat Ferit'in  yaptığı yanlışlarda ona yardımcı olmuştur.
* Ülkemiz işgal altındayken Milli Mücadele ruhuna inanmamış ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in de  başarılı olacağına inanmamıştır.
* Damat Ferit Sevr antlaşmasını imzalasa sa 6. Mehmet Vahdettin her ne kadar Kurtuluş Savaşının kazanılacağına inanmasa da Sevr Antlaşmasını imzalamamış ve hiçbir zaman da onaylamamıştır. Böylece Sevr antlaşması geçersiz sayılmıştır.
* Daha sonra Kurtuluş Savaşı milletimizin başarısı ile sonuçlanmış ve ülkemiz zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Osmanlı yönetimi   artık milleti temsil edemeyecek  duruma gelmiş, eski gücünü ve kudretini kaybetmişti. 6. Mehmet Vahdettin ülkesinden ayrılmıştır. İngilizlerin Malaya zırhlısına  binerek ülkesini terk etmiştir.
* Her ne kadar ülkesini terk etse de saltanatın kaldırılmasına karşı olduğunu  bir beyanname ile  yayınlamış fakat bir işe yaramamıştır. Çünkü tüm dünya artık yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımıştır ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i de  ülkenin lideri olarak kabul etmişlerdir.
* 6. Mehmet Vahdettin 1926 yılında İtalya'nın San Remo şehrinde hayatını kaybetmiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top