XI. yy'dan İtibaren Orta Asya'dan Anadolu'ya Göç Etmemizin Sebepleri Nelerdir ?

XI. Yüzyıldan İtibaren  Orta Asya'dan  Anadolu'ya  Göç Etmemizin Sebepleri

Türkler  Orta  Asya'da göçebe  hayat tarzını benimsemiş ve göçebe hayatın koşullarına göre hayatlarını devam ettirmekteydiler . Türklerin  yaşama şekli Bozkır Kültürü şeklinde adlandırılmıştır . Diğer bir adı ile Atlı Nomad Kültürü de denilmekteydi bu yaşam biçimine .

Orta Asya'dan Türklerin Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları ise şunlardır :
* İklim koşullarının getirdiği zorluklar ve coğrafi şartların hayatı zorlaştırması ,
*  Zamanla otlakların yetersiz hale gelmesi ve bu da Türklerin geçimini zorlamaya başlaması ,
* Boylar halinde yaşayan Türklerin kendi içlerinde mücadele yaşaması ,
* Türklerdeki bağımsız ve özgür yaşama düşüncesinin olması ( Türkler bağımsız yaşamaya çok önem veren bir millet olmuş bundan dolayı yıkılan bir Türk Devleti'nin yerine hemen yenisini kurmuşlardır . )

* Nüfusun hızla artmaya başlaması
* Hayvancılık yapılması ve  bulaşıcı yani salgın hastalıkların  başlaması
* Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi
*  Moğol ve Çinlilerin baskısı
* Göç eden boyların birbirini etkilemesi gibi nedenlerden dolayı  Türkler 11 . yy'dan itibaren Anadolu'ya göç etmeye başlamışlardır .

Türklerin Göç Etmelerinin Sonuçları Şunlardır:

- Toplum içindeki birlik ve beraberlik artarak dayanışma da sağlanmıştır .
- Türklerin zor koşullarda hayat yaşaması , göçebe yaşam tarzı savaşçılık özelliklerini de geliştirmiştir .
-  Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmeler olmuştur .
- Toprağın sahibi kişinin değil devletin olduğu için  feodal sistem  oluşmamıştır . Dolayısıyla sınıflaşma da yaşanmamıştır .
- Yerleşik yaşam biçimi gelişmemiştir .
- Göçebe hayat yazılı kültürün gelişimini de  geciktirmiştir , fakat sözlü edebiyat da gelişmiştir .
- Cezalar kısa süreli olmuş beş- on  gün hapis cezaları verilmiştir . Fakat cezaları katı olmuştur . Devlete ihanetin cezası ölüm olmuştur .
- Geçimleri hayvancılık oldukları için hayvansal ürünleri ihraç etmişler , tarım gelişmediği için de tarıma dayanan ürünleri ise ithal etmişlerdir .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top