Ülkemizde Yapılan Hayvancılık Ve Ormancılık Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Ülkemizde Yapılan Hayvancılık Ve Ormancılık Faaliyetleri Hakkında Bilgiler


* Ülkemizde iklim çeşitliliği olduğu için   ve coğrafi koşullarda  hayvancılığa uygun olduğundan  çeşitli hayvancılık faaliyetleri yapılır . Hayvancılık özellikle beslenmemizde çok önemlidir . İhracat da yapılır  ve tarımsal gelirimizin %40'ı  hayvancılık sayesinde alırız .  

Tarımın uygun olmadığı alanlarda hayvancılık yapılır . Peynir, süt, yün gibi sanayi kollarının ham maddesi  hayvancılıktır. Hayvancılığımızın daha da gelişmesi için ve milli ekonomimize katkı sağlaması için  çayır ve otlaklar iyileştirilmeli , hayvan soyları ıslah edilmeli , erken kesim engellenmeli , üretim teşvik kredileri sağlanmalı , Ahır hayvancılığı yapılarak verim yükseltilmeli ve pazarlama imkanları geliştirilmelidir . Ülkemizde genel olarak küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık  yapılır . Doğal bitki örtüsünün dağılışı ile hayvan varlığının dağılışı aynı doğrultuda olur.


*  Ormanların dağılışında etkili olan faktörler ise yağış ve nemin olmasıdır . Ülkemizdeki ormanların çoğu kıyı bölgelerde yer alır . Orman alt sınırını nem belirlerken , orman üst sınırını ise sıcaklık belirlemektedir . Ülkemiz ormancılık bakımından orta seviyede bir zenginlik gösterir . Ormanların insanlara ve doğal çevreye sayılamayacak kadar faydaları vardır . Daha temiz bir çevre ve daha yeşil bir dünya ormanlar sayesinde olur . Bundan dolayı ormanlarımızın kıymetini bilmeli ve ağaçlandırmalar yapılarak daha çok yeşillik ortaya çıkarabilir ve dünyamızı daha da güzelleştirebiliriz . Orman yangınlarının olmaması için bilinçli davranışlarda bulunmalı ve ormanlarımıza sahip çıkarak onların değerini bilmeliyiz . Ormanlar en çok  Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde yaygındır . Ormanda sıralamayı şu şekilde yapabiliriz :

- Karadeniz Bölgesi,
- Akdeniz Bölgesi,
- Ege Bölgesi,
- Marmara Bölgesi,
- Doğu Anadolu Bölgesi,
- İç Anadolu Bölgesi,
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir.


Ormanlarımızdan ana ve yan ürünler elde edilir.  Odun, tomruk, yonga, lif gibi ürünler ana ürünken ;  meyve, kozalak, kekik, reçine, sığla yağı ..vb de yan ürünlerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top