Türkiye’nin Coğrafi, Siyasi Konumu İle İlgili Kompozisyon

Türkiye’nin   Coğrafi, Siyasi  Konumu İle İlgili Kompozisyon

Ülkemiz üç kıtanın birbirine yaklaştıkları ( Asya, Avrupa ve Afrika)  yerde bulunması bakımından çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Ülkemiz hem Asya hem Avrupa ülkesidir . Çünkü iki yerde de ülkemizin toprağı bulunmaktadır . Türkiye orta enlemlerde bulunduğundan dolayı iklimi de çeşitlidir ve  farklı mevsimler yaşanabilen bir ülke olmasından dolayı avantajlıdır .

Ülkemiz   dünya üzerinde bulunan birçok devlete  beşiklik yapmış ve farklı medeniyetlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır . Ülkemiz  aynı zamanda bir Ortadoğu ülkesidir ve bu ülkeler ile de temas halindedir. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir . İstanbul ve Çanakkale gibi önemli boğazlara sahiptir . Bu boğazlar üzerinde birçok ülkenin emelleri olmuştur ve hala bu emeller de gizli gizli devam etmektedir .


Ülkemiz yeraltı kaynakları bakımından da zengindir , yer üstü kaynakları bakımından da zengin bir coğrafyadır . Ülkemiz dağlık bir ülkedir . Çeşitli iklim tipleri görülür. Akdeniz iklimi, karasal iklim, geçiş iklimi...vb gibi iklim türleri görülür . Akarsular ve göller bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle de doğal ve tarihi güzelliklerin  çeşitlilik gösterdiği ve her yıl binlerce ziyaretçi akınına uğrayan zengin bir ülkedir. Ülkemiz bu coğrafi yapısı ile her zaman avantajlı olmayıp  olumsuz yanları da bulunmaktadır. Örneğin Türkiye  dağlık bir ülke olduğu için teröristin çeşitli dağlık bölgelere özellikle de  Doğu Anadolu Bölgesi’nde  kendisne sığınacak yerler bulmuş ve milletimize zarar vermek için her türlü yolu denemişlerdir bu teröristler. Ortadoğu Ülkesine yakın olmamızın da dezavantajları bulunur. Örneğin Suriye’de çıkan iç savaş sonucunda orada yaşayan halk göç etmeye başlamış ve en çok da ülkemize gelmişlerdir. Suriye’nin yönetiminin başında olan kişiler ülkesini iç savaşa sürüklemiş ve ülkemiz de bundan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Örneğin DAEŞ militanları adında yakın bir zamanda ortaya çıkan terör örgütü ülkemizin çeşitli yerlerinde tıpkı PKK terör örgütü gibi canlı bombalar patlatmış ve birçok insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur....vb. Yakın komşularımızda çıkan bir savaşta ülkemiz de bundan olumsuz olarak etkilenecektir. Fakat ülkemiz her zorluğa rağmen milli birlik ve beraberlik içinde hareket edecek ve ülkesinin önemini bilerek hareket edecek ve bölücülere, bizi yıkmak ve yok etmek isteyenlere fırsat vermeyecektir.

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top