Tekke ve Zaviyelerin Kapatılma Nedenleri Nelerdir ?

Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılma Nedenleri Nelerdir ?

* Batıl inancı zayıflatmak,
* İnkılapların kalıcı olmasını sağlamak,
* Eğitimdeki  ikiliğe son vermek,

* İmtiyazsız, sınıfsız,  kaynaşmış bir sosyal düzen oluşturmak,
* Halkın dini duygularının kullanılmasını önlemek,
* Ümmet toplumundan millet toplumuna geçişi kolaylaştırmak ve toplumun mezhep ve din alanında bölünmesini engellemek,
* İnkılaba karşı olan muhalifleri zayıflatmak gibi nedenlerden dolayı tekke ve zaviyeler  30 Kasım 1925 yılında kapatılmıştır.

Tekke: Tarikatların faaliyetlerini sürdürdüğü büyük yerlere tekke denir.
Zaviye: Tarikatların dini ve sosyal etkinliklerini sürdürdüğü küçük yerlere zaviye denir.
-Tekke ve zaviyede görev yapanlara şeyh denilirken , mensuplarına ise derviş denilir.
Tekke ve Zaviyeler ilerleyen dönemlerde amaçlarının dışına çıkmaya başlamış ve halkın dini duygularını istismar etmeye başlamışlardır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tekke ve zaviyeler ile ilgili şunu söylemiştir:'' Efendiler ve ey millet! İyi Biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki  tarikat tarikat -ı medeniyyedir ''.
* Not: Tekke ve zaviyelerin kapatılması şu ilkeler ile ilgilidir:  Laiklik, halkçılık, inkılapçılık, milliyetçilik.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top