Sosyal Bilgiler Dersini Neden Öğreniriz ?

Sosyal Bilgiler Dersini Neden Öğreniriz?

Sosyal Bilgiler Dersini Öğrenmemizin Amaçları Şunlardır:
*  Özgür bir insan olarak duygusal ve fiziksel özelliklerimizin, ilgi , istek ve yeteneklerimizin farkına varabilmek için ,
* Bilgiyi uygun bir biçimde kullanabilmek için ,
* Vatanımıza faydalı bir vatandaş olabilmek için ,
* Vatanını ve milletini seven, haklarının farkında olan ve bu haklarını kullanmasını bilen  ve üzerine düşen sorumlukları yerine getirebilmek için ,

* Hukuk kurallarının tüm insanlar için geçerli olduğunu anlamak için ,
* Kültürümüz daha iyi anlamak ve öğrenmek için ,
* Ekonominin temel kavramalarını anlayabilmek için ,
* katılımın önemini anlamak ve bireysel ve toplumsal problemlerin çözümü için ,

* Meslekleri daha iyi tanıyabilmek ve her mesleğin çok kıymetli olduğunu anlayabilmek için ,
* Bilim ve teknolojinin toplumların ilerlemesinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlayabilmek için ,
* YAKIN ÇEVRENİN VE DÜNYANIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNİ TANIMAK insanlar ve doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayabilmek için ,
* Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemek ve bunu yaşatmak için ,
* Birey, toplum ve devletler arasındaki ilişkileri açıklayabilmek için ,
* Bilinçli bir insan olmak için , ülkemizi ve dünyamızda yaşanan olayları daha iyi anlamak ve yaşanan olaylara duyarlı olmak için ,
* Ulusal bilince sahip olan bir vatandaş olduğumuzu göstermek için ,
* Farklı dönemlerde yaşanan savaşları, toplumsal etkileşimleri, siyasi ve kültürel iletişimleri daha iyi kavrayabilmek için ,
* Demokrasi, ulusal egemenlik, İnsan hakları, cumhuriyet gibi kavramların tarihsel süreçlerini ve  bugünkü Türkiye üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak ve hayatımızı demokratik kurallara göre düzenlemek için Sosyal Bilgileri öğrenmek zorundayız .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top