Saltuklular Hakkında Bilgi( 1072- 1202)

Saltuklular Hakkında Bilgi( 1072- 1202)

* Kurucusu Ebu Kasım Saltuk Bey'dir.
* Erzurum'da  kurulmuştur.
* Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olması bakımından önemlidir.
* Artuklular ile birlikte Gürcistan'a karşı mücadelede etmişlerdir.

* Saltukluların beylik sınırları Oltu, İspir, Malazgirt, Bayburt bölgelerini içine alır.
* Saltuklular Danişmentliler  ile beraber Haçlılara karşı mücadele etmiştir.
* Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah Saltuklulara son vermiştir.
* Saltuklulardan kalan eserler şunlardır:

- Ulu Cami
- Mama Hatun Türbesi,
- Kale Cami,
- Tepsi Minare,
- Üç Kümbetler

Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikleri şunlardır:

- Saltuklular
- Mengücekliler,
- Danişmendliler,
- Artuklular
- Çaka Beyliği,
- Ahlatşahlar,
- Çubukoğulları
- İnaloğulları
- Tanrıvermişoğulları
- İnançoğulları
- Çubukoğulları.


Not:  Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutanlarına fethettikleri yerleri mülk edinebilme hakkı tanımış ve bu durum da Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinin hızlanmasını sağlamıştır.

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top