Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkisi İle İlgili Eleştiri Yazısı

Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkisi İle İlgili Eleştiri  Yazısı

Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan , hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin hepsidir . Popüler kültür  içine birçok  kültürü alan bir ögedir . Yani sadece müzik değil aynı zaman da dizileri , filmleri , dansları , eğlenceleri, törenleri ..vs kapsayan kültürdür . Popüler kültürün bu kadar etkisi olmasında sosyal medyanın rolü çok büyüktür.

Popüler kültür dünyanın hızla gelişmesi ve değişmesinden dolayı teknolojinin de yaygınlaşması ile çoğalmıştır . Popüler kültürün artması sonucunda milli kültürümüz zamanla etkisini yitirmeye başlamış , gelenek ve göreneklerimizde  değerli olan kültür ögeleri zamanla unutulmaya başlanmış ve  farklı birçok olumsuzluk da beraberinde gelmiştir .

Popüler kültür   toplumun geneline yayıldığı gibi özellikle de genç nesilde yaygınlaşmıştır . Örneğin;  gençlerin büyükler karşısında oturuş kalkışları , konuşma şekilleri , davranış biçimleri inanılmaz bir hal almış ve bunun sonucunda da saygı kavramı da  azalmaya başlamıştır . Gençlere moda altında  uç boyutta olan kıyafetler giydirilmeye başlanmış , yaşayış tarzımıza uygun kıyafetleri giyenlere farklı ve küçümseyici gözle bakılmaya başlanmıştır . Hatta kimi televizyonlarda milli değerlerimize uygun olan yöresel kıyafetleri giyen  gençler eleştirilerek yaşına göre giyin anlamında o genci olumsuz etkilemiş ve kültüründen uzaklaştırmak isteyen modacılar türemiştir ne yazık ki .  Kişi  popüler kültürün olumsuz etkisi sonucunda ailesi ile ters düşmeye başlamış, eski nesiller ile yeni nesil arasında görüş farklılığı  artmış ve bunun sonucunda da milli kültürümüz zarar görmeye başlamıştır .


Müzik alanında ise çeşitli şarkı sözlerine baktığımızda  ahlakı olmayan  sözler yer almaya başlanmış ve bunlar sanki normal bir şeymiş gibi gençlere aşılanmaya başlayarak milli kültürümüz yok edilmeye çalışılmaktadır . Milli kimliğin bozulması, milletin dağılmaya ve bozulmaya başlaması demektir . Bundan dolayı gelip geçici olan popüler kültüre aldanmamak gerekir ve değerlerini unutmamak gerekir . Türk Milletinin kültüründe edep ve haya vardır. Bu duygular kaybolursa Türk Milleti diye bir şey kalmaz ve milletimiz çözülmeye ve dağılmaya başlayarak milli benliğini kaybeder.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top