Laikliğin Önemi Nedir ?

Laikliğin Önemi Nedir?

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, akılcılık ve bilimsellik ile din ve vicdan hürriyetine laiklik denilir . Laiklik ilkesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in taviz vermediği ilkelerden biri olmuştur .

Din istismarını önlemek amacı ile , batıl inançların engellenmesi amacı ile laiklik ilkesi çıkarılmıştır . Laikliğin olduğu bir ülkede dogmatik hurafe düşünceler kendine yer bulamazlar ve laikliğin olduğu yerde bilim ve fen gelişir .

Akıl ve mantık ön planda olur . Laiklikte bütün inançlara  saygı esastır ve hoşgörülü bir yönetim vardır . Akılcı , mantıksal ve bilimsel düşünce ön planda yer aldığı için laiklik ilkesi çok önemli bir ilkedir . Devletin din ile yönetilmesine karşıdır ve din kardeşliğine dayalı  bir düzen kurulmasına karşıdır . Herkes istediği dini inancı yaşamak zorundadır ve kimseyi inanları konusunda zorlamaz ve insanlara baskı yapılmaz . Temel hak ve özgürlüklerin artırılmasını savunan bir ilkedir . Vicdan özgürlüğü , din özgürlüğü bireyin en doğal hakkıdır ve hiç kimse bu özgürlüklerinden alıkonamaz ve hiç kimseye dini baskılar yapılamaz .  Laiklik ilim ve fen yolunda ilerlemeyi ister ve akla ve mantığa çok önem verir . Laiklik ilkesi cumhuriyetin temel niteliklerinden birisidir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top