Küreselleşme Hakkında Kompozisyon

Küreselleşme Hakkında Kompozisyon

Devletler veya ülkeler arasında siyasal , sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonucunda farklı milletlerin , farklı kültürlerin beklentilerinin daha iyi tanınması , milletlerarası ilişkilerin sıklaşması gibi ülkelerin birbirleri ile ilişkileri  açıklayan kavramlara küreselleşme denilir . Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi , sanayinin hızla gelişmesi sonucunda küreselleşme de hızla artmakta ve farklı milletler birbirinin kültürünü daha yakın tanımakta ve bunun olumlu ve olumsuz yanları da ortaya çıkmaktadır .

* Küreselleşmenin olumlu yanlarına baktığımızda şunları söyleyebiliriz :
-  Çeşitli iş kolları ortaya çıktığı için dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni iş imkanları ortaya çıkmış ve  bu da binlerce insanın geçimini sağlayabilmesi için büyük bir avantaj olmuştur .

- Yatırımlarda  yüksek oranlarda artış göstermiştir.
- Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda iletişim kurma ve haberleşme de hızla yayılmış ve geniş kitleleri içine almıştır .
- Çalışma koşulları daha da iyi hale getirilmiştir .
- İnsan hakları daha çok ön plana çıkmış ve hukuk kavramı da önemini daha da belirginleştirmiştir .
- Sivil toplum kuruluşlarının birbiri ile diyaloğu artmış ve bunun sonunda dayanışma da artmıştır .

* Küreselleşmenin Olumsuz Sonuçları Şunlardır:

- Çok büyük şirketler daha ön plana çıkmış ve küçük şirketler geri planda kalmaya başlamıştır .
- Sanayinin hızla yaygınlaşması sonucunda doğal çevreye daha fazla zarar verilmeye başlanmış ve bu da doğanın ekolojik dengesini bozmuştur .
- Küresel zenginleşme olduğu için sermaye de belli kesimlerin elinde olmaya başlamıştır .
- Geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde nitelikli olmayan elemanlar için ücret sınırlaması getirilmiştir .
- Ticaret uluslararası alanda daha da hızlanmış ve hep Batılı ülkeler kazanç sağlamış ve bu da bazı ülkelerde  ekonomik krizlere neden olmuştur .
- Kültürler arası etkileşim olduğu için örf ve adetler , gelenek ve görenekler kısacası yaşam biçimi sekteye uğramış ve milli kültürler yok olmaya başlamıştır .
- Geleneksel özelliklerin erimeye başlaması toplumsal çözülmeyi de beraberinde getirmiştir .

-  Doğaya büyük zararlar verildiği için doğa iyice bozulmaya başlamış ve çevre kirliliği hızla artmış ve canlıların sağlığı ciddi boyutta tehlikeye girmeye başlamıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top