İnsanların Doğa Üzerindeki Yaptıkları Olumlu, Olumsuz Değişikler Nelerdir ?

İnsanların Doğa Üzerindeki Yaptıkları Olumlu, Olumsuz Değişikler

İnsanların doğaya yaptıkları olumlu işler şunlardır:
* Boş olan arazilerin ağaçlandırılması ,
* Sokak hayvanlarına barınaklar yapılarak onların korunması ,
* Nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin devlet tarafından kontrol altına alınması ve onlara zarar verilmesinin önlenmesi ,

* Orman yangınlarını bilinçli olarak çıkan kimselere ağır cezaların verilmesi,
* İnsanların doğayı kirletmemeleri konularında çeşitli afişler hazırlaması , gazeteler ve dergiler çıkarılarak insanların bilinçlenmesinin sağlanması ,
*  İhtiyacımız kadar ağaç kesilmeye başlanması ,
* Çevrenin kirlenmemesi için fabrikaların balarına filtre konmaya başlaması ,

İnsanların Doğaya Verdikleri Zararlar ise şunlardır:

- Ormanların sinsi bir şekilde bilinçli olarak yakılması,
- Kaçak avlanma yapılması,
- Çöplerin çevreye atılması,
-  Suyun, toprağın dengesi ile oynanması ve  bunun sonunda da su ve toprak kirliliğinin olması,
- Havaya ulaşan zehirli gazların havayı kirletmesi,
- Denizlere de çöp atılarak denizlerin kirlenmeye başlanması,
- Gereğinden fazla tüketim yaşanması ve bilinçsiz hareket edilmesi,
- Plansız sanayileşme ,
- Plansız şehirleşme,
- Doğal kaynakların insafsızca kullanılması,
- Nüfusun hızla artması ve doğal olarak da çevre kirliliğinin daha da çoğalması,
- Tarımda kullanılan kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılması,
- Nükleer santrallerin kurulması ve sayısının artmaya başlaması,
- Radyasyonun hızla yayılması,
- Yapılan savaşlarda kullanılan ağır silahlar, bombalar, toplar…,
-  İş bulmak amacı ile yapılan göçler,
- Doğal bitki örtüsüne zarar verilmesi,
- Binaların git gide çoğalması ve yeşil alanların yok olmaya başlaması,
- Kişi başına düşen ihtiyaçların giderek artması,
- Isıtmada kullanılan kalitesiz yakacaklar özellikle de kömür,
- Deniz araçları ve motorlu araçlardan çıkan yakıtlar,
- Arazilerin bilinçsiz ve yanlış kullanımı,
- Sulak alanların kurutulması,

- Atmosferde yaşanan olaylar gibi maddelerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top