İklim Nedir, İklimin İnsan Yaşantısındaki Etkileri Nelerdir?

İklim Nedir, İklimin İnsan Yaşantısındaki Etkileri Nelerdir?

Bir yerde uzun bir  zaman boyunca  gözlemlenen  , yağış , sıcaklık , hava basıncı , nem , rüzgar gibi meteorolojik olayların ortalamasına iklim denilir . Ya da başka bir tanımla herhangi bir yerde hava olaylarının uzun yıllar boyunca alınan ortalamasına iklim denilir . Klimatoloji iklim bilgisi anlamına gelmektedir .

İklim ile doğal çevre arasında karşılıklı bir ilişki bulunur . Doğal çevre iklimi , iklim de doğal çevreyi etkiler . İklimin insan yaşantısı üzerinde çok etkisi vardır . İnsanlar iklimin uygun olduğu alanlara yerleşirler ve orada  yaşamaya başlarlar . İklim insanların sıcakkanlı ve soğukkanlı olmalarında da etkili olur . Örneğin soğuk olan ülkelerin insanı da soğukkanlı olur ve daha güçlü ve kuvvetlidir . Sıcak bölgelerde yaşayan insanlar ise sıcakkanlı olur ve iklim yaşantılarına etki eder .

İklim nüfus ve yerleşmeyi etkiler . Ekvatarol ve Kutup bölgelerinde  nüfus az olurken , Orta Kuşak'ta nüfus daha fazla olur . İklim tarımsal faaliyetlerde de etkilidir . Örneğin; sıcak bölgelerde yetişen kahve , muz , zeytin gibi ürünler soğuk bölgelerde yetişemez . İklimin insana olan etkileri şunlardır ;

*İnsanların beslenme özelliklerini,
*Yerleşme özelliklerini,
* Kültürel özelliklerini,
*Giyim özelliklerini,
* Fizyolojik yapılarını,
* Karakterlerini vs etkilemektedir. Ayrıca iklimin doğal çevreye ve ekonomik faaliyetlere de etkisi bulunur ve bunlar şöyledir:
*Doğal Çevreye Etkisi:
- Kayaçların çözülme türünü etkiler,
-Doğal bitki örtüsünü etkiler,
-Toprak tiplerini etkiler,
-Dış kuvvetlerin etki alanını etkiler,
-Denizlerin tuzluluk oranını etkiler,
-Akarsı debisi ve akarsu rejimlerini etkiler.

* Ekonomik Faaliyetlere Etkisi İse şunlardır:


-  Tarım, ticaret, ulaşım, sanayi,  ve turizmi de  doğrudan ve dolaylı yönlerden etkilemektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top