Hz. Ebubekir Dönemi'nin Önemli Olayları Nelerdir ?

Hz. Ebubekir Döneminin Önemli Olayları

* Hz Ebubekir daha çok iç sorunlar ile uğraşmıştır .
* İç sorunların çözüme kavuşması için  Hz Ebubekir Ridde Hareketini düzenlemiştir .
* Kimi Müslümanlar Hz Muhammed vefat ettikten sonra Hz Ebubekir’i halife olarak istememişlerdir .

* Kimi müslümanlar zekat vermeyi kabul etmemişlerdir .
* Peygamber Efendimiz’in   koyduğu yasakları ve verdiği emirlerin geçici olduğunu söyleyerek problem çıkarmaya çalışmışlardır .
* Kimi bölgelerde Yalancı Peygamberler ortaya çıkmıştır . Bu yalancı Peygamberlerin üzerine Halit Bin Velid  sefer düzenlemiştir .

* Bu dönemde Filistin’in kapıları Türklere açılmıştır .
* Şam’ a çeşitli seferler düzenlenmiş ve Ecnadeyn ve Usame alınmıştır  .
* Kutsal kitabımız olan Kuran- ı Kerim Hz Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir .
* Kuran ayetleri inmeye başladığı zaman  hurma dalları , deri , papirüs , taş ve kemikler üzerine yazılıyordu , daha sonra Kuran hafızlara ezberletiliyordu fakat ; hafızların  ölümü sonucunda başka önlemler alınması gerekiyordu. Bundan dolayı da Kuran-ı Kerim kitap haline getirilmiştir .
* Ayetler Zeyd Bin Sabit’in öncülüğünde Mushaf ( kitap) haline getirilmiştir .
* Kuranı Kerimin orijinal halinin korunması için  kitap haline getirilmesi sağlanmıştır .
*Kuranı Kerimin değişik  biçimlerinin ortaya çıkması engellenmiş oldu .2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top