Eski Türk Devletlerinde Hükümdarlara Verilen Unvanlar Nelerdir ?

Eski Türk Devletlerinde Hükümdara Verilen Unvanlar

Eski Türklerde hükümdara verilen unvanlar şunlardır:
*Han,
*Hakan,
* Kağan,
* Yabgu,
* Şanyü,

* İlteber,
* İlig,
* Erkin,
* Tanhu

- Kağanın hükümdar olduğunun sembolleri ie şunlardır:

* Tuğ ( Sancak, bayrak),
*Otağ( çadır),
* Kemer (kur),


* Kotuz (sorguç),
* Kılıç,
* Yay,
* Kamçı (berge)
* Nevbet (davul)
* Örgin (taht),
* Kama.

- Hükümdarın görevleri  ise şunlardır:

- Halkına adaletli bir şekilde davranmak,
- Ülkede huzuru ve güvenliği sağlamak,
- Devlete başkanlık yapmak,
- Orduya komutanlık yapmak,
- Asker ve vergi toplamak,
- Ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak,
- Ülkesini töreye göre yönetmek,
- Halkını dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korumak ve önlemler almaktır.

 * Halkın devlete karşı olan sorumlulukları şunlardır:

- Töre kurallarına göre hareket etmek,
- Askerlik görevini yerine getirmek,

- Devlete vergi vermektir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top