Doğaya Nasıl Zarar Veriyoruz ?

Doğaya Nasıl Zarar Veriyoruz?

            Tarih öncesi dönemlerde insanoğlu sadece doğadan faydalanarak uzun bir zaman dilimi içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir . Daha sonra doğa daha yakından tanınmaya başlayınca insanların  doğaya müdahalesi de gecikmemiş ve  doğaya zarar vermeye başlanmıştır .

Doğaya zararın verildiği en önemli zaman dilimi ise Sanayi İnkılabı yani Sanayi Devrimi olmuştur. Sanayi Devrimi ile sanayi ve teknoloji hızla gelişmiş fakat sanayiden çıkan zehirli gazlar havaya karıştığı için bu da doğanın doğal yapısını bozmaya başlamıştır . Teknolojinin gelişmesi ne kadar faydalı ve insanlara kolaylık sağlamışsa da elbette ki zararları da olmuştur ve hala da devam etmektedir. 

İnsanlar günden güne çoğaldıkça barınma ihtiyacı artmış ve bu da yeni yerleşim yerlerinin, yeni iş yerlerinin açılmasına neden olmuş ve doğaya zarar verilmeye başlanmıştır . Çeşitli kaynaklardan havaya karışan zehirli gazlar ve maddeler su , toprak ve havada kirlenmeye neden olmuş ve her şeyin doğal dengesi de bozulmaya başlanmıştır . Plansız kentleşme ,  plansız sanayileşme , ormanların yakılması , yeşil alanların zamanla azalması ve yok olmaya doğru gitmesi , insanların atıklarını çevreye atarak çevre kirliliğine neden olması yani doğal kaynaklarımızın acımasızca israf edilmesi ve ona zarar verilmesi doğaya çok büyük zararlar vermiştir . Çeşitli yangınların meydana gelmesi ,   çeşitli bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaması ve toprağın boş kalması , bitki örtüsünün tahrip edilmesi , insanların bilinçsizce doğal kaynakları sömürmeye çalışması , göç olayları ve  plansız şehirleşme ,  evlerde özellikle de soba yakılan evlerde kalitesi olmayan kömürlerin yakılması ve bunun da hava kirliliğine neden olması , çeşitli deniz , kara ve havada kullanılan ulaşım araçlarından çıkan yakıtların doğayı kirletmesi , toprağın organik yapısının bozularak kimyasal ilaçların toprağa karışımının fazlalaşması ,  doğanın hoyratça kullanılması sonucunda küresel ısınmanın hızla devam etmesi ve gelecekte  çeşitli olumsuzlukların baş göstermesi , göllerin ve barajların kurutulması ,  çeşitli arazilere zara verilerek onların yanlış kullanılması , çeşitli teknolojik aletlerin sık olarak kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan radyasyonun doğaya zarar vermesi , avlanmaların kaçak olarak yapılarak çeşitli hayvan nesillerinin yok edilerek doğal sistemin dengesi ile uğraşılması , kanalizasyon sularının arıtılmaması , atmosferde yaşanan olaylar , doğal afetlerin meydana gelmesi , çöplerin çevreye atılması ...vb gibi nedenlerden dolayı doğaya hızla zarar verilmektedir .


Doğaya verdiğimiz bu zarar bize geri daha kötü zarar şeklinde dönecektir. Aslında doğaya verilen zarar insanoğlunun kendisine verdiği zarardır . Bunun için doğa ile ilgili insanlarımıza eğitim verilerek onların bilinçli bir insan olması sağlanmalı ve doğamızın bizlerden zarar görmemesi sağlanmalıdır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top