Doğal Afetlerden Korunmak İçin Alınacak önlemler Nelerdir ?

Doğal Afetlerden Korunmak İçin Alınacak Önlemler

Deprem, sel, heyelan, sis, don, kuraklık ..vb gibi doğal afetler bulunur. Bunların zararından korunmak için şunlar yapılmalıdır :
* Depremden korunmak için ;  depremin olduğu bölgelerde bina yapılmamalı, depremin ne zaman meydana geleceği konusunda uzmanlar tarafından araştırmalar yapılmalı, insanlar bilinçlendirilmeli, depremin olduğu yerleri büyük sanayi kuruluşları ve büyük alışveriş merkezleri kurulmamalıdır .

* Heyelandan korunmak için ; yamacın doğal eğilimi bozulmamalı , boş olan yani ağaç olmayan yerle ağaçlandırılmalı , bitki örtüsüne zarar verilmemeli , yapılan yollar heyelanın olduğu yerlere yapılmamalıdır .

* Çığdan korunmak için; kar çığ daha oluşmadan kontrol altına alınmalı, ağaçlar çığı engellediği için ağaç dikilmeli, teras şeklinde çığı engelleyen setler yapılmalı, orada bulunan halk olası bir çığ tehlikesine karşı uyarılmalı, devamlı çığ olan yerlere bağ, bahçe gibi yerleşim yerleri yapılmamalıdır.

* Don olaylarının zararından korunmak için ; don olayının görüldüğü bölgelere dona dayanıklı sebze ve meyveler yetiştirilmeli , don olacağı gün halk bilgilendirilmeli , ağaçların dondan olumsuz etkilenmemesi için yapay dumanlar oluşturulmalı , donun olduğu yerlerde oranın iklimine uygun hayvan yetiştirilmelidir .
* Sisten korunmak için ; sisli havalarda zor durumda kalınmadığı sürece yola çıkılmamalı , halk sis olacağı konusunda bilgilendirilmeli ,
* Fırtınadan korunmak için ; fırtına olacağı önceden tespit edilerek halk uyarılmalı ve fırtınalı günlerde yolculuk yapılmamalıdır .
* Tipiden korunmak için ; tipinin olacağı gün dışarı çıkılmamalı ve halk önceden uyarılmalı , tipi olacağı zaman trafiğe çıkılmamalı , tipinin yolları karla kapatmaması için çeşitli önlemler alınmalıdır .
* Kuraklıktan korunmak için;  çiftçiler uyarılmalı , ve halk bilinçlendirilmeli ve devlet bu konuda gereken önlemleri almalı , baraj ve göller yapılması gereken yerlere bu baraj ve göller yapılmalıdır .
* Selden korunmak için ;  boş arazilere ağaçlandırma yapılmalı , ormanlara sahip çıkılmalı ve bitki örtüsü korunmalı , yatak içlerine göletler ve setler yapılmalıdır .
* Yıldırımdan korunmak için ; yağışlı olan havalarda dışarıda olmamak ve ağaçların altına
gizlenmemek gerekir , yüksek yapılara özellikle de minare gibi yerlere paratoner yerleştirilmelidir .
* Orman yangınlarından korunmak için insanlar bilinçlendirilmeli ormanlara sigara külü , cam şişe gibi atıklar bırakılmamalı ,  yanan ağaçların yerine yenisi dikilmelidir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top