Atatürk'ün Milli Tarihimiz İle İlgili Özdeyişleri

Atatürk'ün Milli Tarihimiz İle İlgili Özdeyişleri

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal tarihe çok önem vermiş, özellikle bir milletin tarihine sahip çıkması gerektiğini vurgulamıştır. Tarihini bilmeyen insanlar geçmişten ders alamazlar ve aynı hatalara  düşerler. Bundan dolayı milli tarih iyi bir şekilde araştırılmalı ve milli tarihe çok önem verilmelidir. Atatürk'ün milli tarih ile ilgili sözleri şunlardır :

* Bu memleket tarihte Türk’tü,hala da Türk’tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır .
*Türk Milleti tarihinle öğün,çünkü senin ecdadın,medeniyetler kuran,devletler,imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.
* İnsanların tarihten alabilecekleri önemli dikkat ve uyanıklık dersleri, bence devletlerin umumiyetle siyasi kuruluşların oluşmalarında, bu kuruluşların niteliklerini değiştirmede ve bunların çözülme ve sonlamalarında etkili olmuş olan sebepler ve etkenlerin incelenmesinden sonuçlar çıkmalıdır(1930).”


*Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve geniş kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuşlardır. Bunu aramak,incelemek,Türklüğe ve cihana bildirmek bir borçtur.Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
* Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar.
*Tarih hayal mahsulü olamaz .Biz daima hakikati arayan ve buldukça,bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren insanlarız.
* Büyük hadiseler,fikirlerde büyük inkılaplar yapar.
*Türk Milleti ! Sen Anadolu denilen yurda sonradan gelme değil,ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın.Fakat geleceğine güvene bilmek için,bu gün çalışman lazımdır.
*Tarih,gerçekleri tahrif eden bir sanat değil,belirten bir ilim olmalıdır.
*Herhangi bir tarihi elinize aldığınız zaman, onun gerçeğe uygun olup olmadığına güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeleri araştırılır. Bizim şimdiye kadar doğru bir milli tarihe sahip olmayışımızın sebebi tarihlerimizin. gerçek ve mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamamak talihsizliğidir (1924).
*Sonradan uydurma bir eser meydana getirilerek ertesi gün pişman olmaktansa, hiçbir eser meydana getirmemek, beceriksizliğin itiraf etmek daha iyidir (1931).”

*Tarih ne güzel aynadır. İnsanlar, özellikle ahlâkla gelişmemiş
kavimler, en büyük kutsal kavramlar karşısında bile hasis duygulara
tâbi olmaktan nefislerini men edemiyor. Tarihin sinesine geçen büyük
hâdiselerde bu hadiseler içinde uygulayıcı ve etkili olanların hâl
hareket ve muameleleri onların ahlâk seviyelerini ne açık
gösterir.(1915).  Bu  şekilde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in birçok özdeyişleri bulunur.

8 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top