Atatürk'ün Hayatı Hakkında Bilgiler

Atatürk'ün Hayatı Hakkında Bilgiler

*Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir.
* Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey'dir .
* Ana tarafı Konyar  Yörüklerinden, baba tarafı Kocacık yörüklerindendir.
* Ömer, Makbule, Naciye, Fatma, Ahmet  adlarında kardeşleri olmuş ve kardeşlerinin çoğu küçük yaşta hastalanarak ölmüştür.
* Mustafa Kemal önce  babasını daha sonra da annesini kaybetmiştir.

* Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ocak 1923'te  Latife Hanım ile evlenmiş fakat bu evlilik kısa sürmüş ve  çocuğu olmamıştır.
* Çok sayıda evlatlık edinmiş ve onlara sahip çıkmış eşsiz bir liderdir.
* Sabiha Gökçen, Afife, Ülkü Adatepe ..vb gibi  kişileri evlatlık edinmiştir.
* Mustafa Kemal'in okuduğu okulların sıralaması ise şu şekildedir.

- Mahalle Mektebi
- Şemsi Efendi
- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
- Selanik Askeri Rüştiyesi
- Manastır Askeri İdadisi
-  İstanbul Harp Okulu
- İstanbul Harp Akademisidir.

* Harp Akademisinde 1905 yılında  Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuş ve ilk görev yeri olan Şam' a atanmış ve Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur.
* Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Makedonya şubesini açmıştır. (1906)
* Makedonya ya atanmıştır.( 1907)
* 3. Ordu  Selanik Tümen Kurmay Başakanlığına atanmıştır.( 1909)
* 1909 yılında Hareket ordusunda Kurmay Başkanı olarak görev almış ve  31 Mart Olayının bastırılmasında yer almıştır.
* Fransa'daki Picardie Manevralarına katılacak heyette görev üstlenmiştir.
* Trablusgarp Savaşı'nda Binbaşı olarak görev yapmış, Tobruk ve Derne'de İtalyanlara karşı başarılı mücadelelerde bulunmuştur.
* 1913 yılında Edirne'nin alınmasında görev yapmıştır.
*1913 yılında Sofya Ateşemiliteri olarak atanmıştır.
*1914 yılında Tekirdağ'a 19 . Tümen Komutanı olatak atanmıştır.
* Çanakkale Savaşına katılmış ve bu savaşta Albaylığa yükselmiştir.(1915)
* Kafkas Cephesinde görev almış, Bitlis ve Muş'un  kurtarılmasında görev almış ve tümgeneralliğe yükselmiştir.( 1916)
* 7. Ordu komutanı olarak Suriye'ye atanmıştır.
* 1917 yılında Vahdettin ile Almanya'ya gitmiştir.
* 1918 yılında 7. Ordu komutanı olarak Suriye Cephesinde İngilizlere karşı başarılar elde etmiştir.
* Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra görevi biten Limon Van Sanders'in  yerine geçerek Yıldırım Orduları gurup Komutanlığına getirilmiştir.)1918)
* 1919 yılında 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun' a çıkmıştır.
* 8 Temmuz 1919 yılında askerlik görevinden istifa etmiştir.
* Daha sonra 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da Temsilciler Kurulu Başkanı olmuştur.
* Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum Milletvekili olarak seçilmiştir. (12 Ocak 1020)
* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara Milletvekili olarak 23 Nisan 1920 yılında göreve başlamıştır.
* TBMM tarafından 24 Nisan 1920 yılında meclis başkanı seçilmiştir.
* Kütahya- Eskişehir Savaşı'ndan sonra Başkomutan unvanı almıştır.( 5 Ağustos  1921)
* Gazi ve maraşellik unvanı verilmiş ( Ekim 1921).
*29 Ekim 1923'te  Cumhurbaşkanı seçilmiş ve üç dönem Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür.
*1934 yılında Yunanistan başbakanı Venizeolos tarafından Nobel Barış Ödülüne aday olarak gösterilmiş liderdir.
* 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yummuştur.
* Etnografya Müzesi'ne defnedildi.(21 Kasım 1938)
* Anıtkabir'e nakledildi.( 10 Kasım 1953)
* 1981 yılında Unesco tarafından doğumunun yüzüncü yıl dönümünün  dünya çapında farklı etkinlikler ile kutlanılması kabul edildi.
Not: Mustafa Kemal'in yazdığı eserler şunlardır:
- Geometri
- Nutuk ( Söylev)
- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
- Medeni Bilgiler
- Cumalı Ordugahı
- Söylev ve Demeçler
- Arıburnu Muharebeleri Raporları
- Takımın Muharebe Talimi
- Tabiye ve Tatbikat Seyahati
- Bölüğün Muharebe Talimi

- Karlsbad Anıları gibi kitaplar yazan çok yönlü bir liderdi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top