Ülkemizin İthal Ve İhraç Ettiği Ürünleri Yazınız.


Ülkemizin   İthal Ve İhraç  Ettiği Ürünleri Yazınız.

Bir ülkenin başka ülkelerden mal satın almasına  ithalat denilir. Bir ülkenin ürettiği malları başka  ülkelere satmasına ise ihracat denilir.
- Türkiye’nin  en fazla ithalat yaptığı ülkeler şunlardır:  Almanya, Çin,  İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya.
- Türkiye’nin  en fazla  ihracat yaptığı ülkeler ise şunlardır:  Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri,  Irak,  İngiltere.

A) Türkiye’nin İhraç  Ettiği Ürünler:

1) Türkiye’nin  Almanya’ya ihraç ettiği ürünler şunlardır:  Sebze, otomobil lastiği, kağıt, tütün, meyve ve tekstil.
2) Türkiye’nin  İtalya’ya ihraç ettiği ürünler şunlardır:  Kağıt, yarı işlenmiş ürünler, sebze ve meyve, tekstil ürünleri
3) Türkiye’nin Fransa’ya ihraç ettiği ürünler şunlardır:  Sebze ve meyve, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, iplik.
4) Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç ettiği ürünler şunlardır: Tütün, sebze ve meyve, tekstil ürünleri.
5)  Türkiye’nin İngiltere’ye ihraç ettiği ürünler şunlardır:  Sebze ve meyve, tütün, tekstil ürünleri
6) Türkiye’nin  kardeş ülke Azerbaycan’a ihraç ettiği ürünler şunlardır: Bitkisel yağlar, motorlu taşıtlari demir-çelik
7) Türkiye’nin İran’a ihraç ettiği ürünler şunlardır: Sebze ve meyve, tekstil ürünleri.

B) Türkiye’nin ithal Ettiği Ürünleri:
1)  Almanya: İlaç, elektronik aletler, otomobil, plastik ürünler ithal edilir.
2) İtalya: Taşıt, uçak, otomobil, ilaç.
3) Fransa: Uçak, silah, otomobil
4)Amerika Birleşik Devletleri:  İletişim araçları, helikopter, uçak, tıbbi malzeme, elektronik eşya.
5) İngiltere:  Makine, ilaç, elektronik eşya, uçak.
6) Azerbaycan: Petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz, elektirikli makinalar ithal edilir.
7) İran:  Petrol ürünleri ithal edilir.

bb

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hakları Nelerdi?


Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hakları Nelerdi?    

600 yıl kadar hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti  çok uluslu bir toplum yapısına sahipti. Osmanlı Devleti egemenliği altında bulunanlara her zaman hoşgörülü bir yönetim tarzı benimsemiştir. Kimseye din, dil, ırk vb. anlamda zorbalık yapılmamış, hoşgörü, saygı daim olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin hakları şunlardır:
-  Mal edinebilmek,  özel mülkiyete sahip  olabilmek
- Can ve mal güvenliklerinin olması

- Dini inançlarını özgüre  yaşayabilmeleri
- Askerlik yapma  zorunluluklarının bulunmaması

- Kendine özgü hukuk kurallarının bulunması
Osmanlı Devleti içinde  yer alan uluslar özgürce ve hoşgörü içinde yaşamışlardır. Bunu 2. Mehmet’in  ( Fatih Sultan Mehmet) şu sözlerinden de anlayabiliriz:
* Nişan-ı hümayun şu ki, ben ki sultan mehmed han’ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn-ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan allah hakkı için, peygamberimiz muhammed mustafa hakkı için, yedi mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarıda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkar oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir."

bb

Temizlik İle İlgili Özlü Sözler


Temizlik İle İlgili Özlü Sözler  

Temizliğe önce kendi bedenimizden başlamalıyız. Hem bedenimizi hem de ruhumuzu temiz tutmalıyız.  Yani kalbimiz de temiz olmalıdır.  İçinde yaşadığımız çevreyi de  her zaman temiz tutmalıyız. Her insan kendi evinin önünü temiz tutarsa, çevremiz de temiz olur. Doğamızı  çeşitli sebeplerden ötürü kirletmekteyiz ve bu nedenle de doğamız  kirlenmekte ve temiz bir çevre yok olmaya başlamaktadır.  Yerlere attığımız çöpler, ormanlara bıraktığımız çöpler,  yaktığımız  yakıtlar, havaya saldığımız zehirli dumanlar  çevremizi kirletmektedir. Buna bir an önce son vermeli ve bilinçli insan olma yolunda ilerlemeliyiz. Çevremizi temiz tutmalıyız ve doğaya kirli bir anı bırakmamalıyız.

Temizliğin önemi ile ilgili özlü sözler şunlardır:
*’’ Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz oIur.’’ Konfüçyus.

* ‘’ Yemekten önce ve sonra eI yıkamak, zenginIiğe yoI açar, fakirIiği giderir.’’  Ebuşşeyh.
* Beden temizIiği nezaket, ruh temizIiği zarafet sebebidir.’’ Eyyüp Sabri OsmanoğIu
* ‘’ Kendini temizIemeyen, başkasını temizIeyemez.’’ Hacı Bektaş-ı VeIi.
* ‘’ Misafir geIecekmiş gibi evini, öIüm geIecekmiş gibi kaIbini temiz tut. MevIana Celaleddin Rumi.
* ‘’ KirIetmemek, temizIemekten daha ucuzdur. G. Hauptmann
* ‘’ KirIi bir ortamda temiz bir iş yapamazsınız. Önce orayı temizIemek gerekir. ‘’ Guenonn.
* ‘’ Tertemiz oImaya çaIışın, çünkü dünyaya bakacak oIan pencere sizIersiniz.’’   G. B. Shaw
* ‘’ Temiz ve düzgün bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur. ‘’ Cenap Şahabettin.


bb

Bayrak İle İlgili Sloganlar Yazınız.


Bayrak İle İlgili Sloganlar Yazınız.  

Bayrağımız milletimiz için çok  değerlidir. Çünkü bu bayrak özgürce dalgalanmak için nice  canlar şehit olmuştur. Nice analar bebeklerini evde bırakıp şehit olmuş ve bayrağımıza sahip çıkılmıştır.
Bayrak ile ilgili sloganlar şunlardır:
* Bayrak candır, bayrak vatandır, bayrak  şehidimin  kanıdır.
* Bayrağına sahip çıkmayan bir milletin yok olması haktır.
* Bayrak namustur, bayrak  benliktir.

* Bayrağına sahip çık, düşmanına yol ver.
* Bayrağına sahip çıkmayanlar bir gün başka ülkenin egemenliği altında esir olurlar.
* Bayrak şereftir, gerisi teferruattır.

*  Özgürce yaşamak için, ay yıldızına sahip çık, onu göklerde dalgalandır.
* Onurlu olmak için, kalıcı olmak için bayrağına sahip çık.
* Bayrağım benim  her şeyim, canım vatanım, toprağım, kutsalımdır kutsalım.
* Ne canlar gitti görmedin mi amaç sadece  bayrağı düşmana vermemek, namusunu düşmana teslim etmemek içindi.


Bayrak ile ilgili şiir:

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?
Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgarını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.
Geri gitsin alkışlar geri, 
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.
Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgar bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli, 
Kim demiş meşhul asker diye?...

bb

Empati Kurmak İle İlgili Özlü Sözler


Empati  Kurmak İle İlgili Özlü Sözler

Empati kuran insan karşıdaki kişinin neler yaşadığını anlar ve kendisini o kimsenin yerine koyabilme becerisine sahip olur. Çevremizde gördüğümüz yakın bir komşumuz zor bir duruma düştüğünde kendimizi onun yerine koyabilmeliyiz, yani empati kurma becerisine sahip olmalıyız.
Empati ile ilgili özlü sözler şunlardır:
* ‘’Ne kadar bilirsen bil anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.’’ Mevlânâ
*’’ Barış ucuz; barış için sadece vicdan, empati ve sevgi lazım.’’ (La Edri)
* ‘’ Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.’’ Necip Fazıl Kısakürek.
* ‘’ Damdan düşenin halini, damdan düşen bilir.’’ ( Nasreddin Hoca)

* ‘’ Kendine reva görmediği şeyi, başkasına reva gören insan kamil olamaz.’’ (Hz. Ali)
*’’ İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır.’’ (Tolstoy).

* ‘’ Hiç  kimse  başka birinin sırtındaki yükün ağırlığını bilemez.’’ George Herbert
*’’Bizzat katlanamadığınız eziyete, başkasının tahammül etmesini istemeyiniz. ‘’(Publilius Cyrus).
* ‘’ Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.’’ (Konfüçyüs)
*’’ Birini suçlamak üzere ileri uzattığın elinin üç parmağının seni gösterdiğini unutma!’’ Friedrich Nietzsche.
*’’ Sana nasıl davranılmasını istersen sen de başkalarına öyle davran, fakat ilk iyi davranışı sen yap.’’  David Hume.
* ‘’ İnsanlar “Beni anlamıyorlar” diye kaygılanmam. Eğer ben insanları anlamazsam kaygı duyarım.’’ Konfüçyüs
*’’ Kendi iyiliğimizi ve çıkarımızı istediğimiz gibi, başkalarının da iyiliğini ister çıkarlarını gözetirsek ortada fenalık kalmaz.’’ Hz. Muhammed

bb

15 Temmuz İle İlgili Sözler


15 Temmuz  İle İlgili  Sözler

15 Temmuz akşamında ülkemiz büyük bir tehlike atlatmıştır. Bu gecede darbe girişimi milletimiz tarafından önlenmiş, Fetö terör örgütü ülkemizi bölememiş ve  kendisi bölünmüş, darmadağın olmuştur. Bu gecede çok sayıda vatan evladı hayatını  vatan için feda etmiştir. Demokrasi bilinci daha da güç kazanmış ve demokrasimizi korunmuştur.

* Bu vatan birdir, bölünmez, bölen kalleşlere izin verilmez.
* Vatanıma göz diken  namert  sen bu vatanı hiçbir zaman yok edemezsin.
* 15 temmuzum demokrasimin canlandığı,  korunduğu günüm , zalimlere  ihanetin bedelinin ödendiği günüm.

* 15 Temmuz’da evinde rahat oturmaktansa ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.
*Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.
*Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz şehitlerini yâd ediyoruz.
* Ülkemin her yerinde vatanı için canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum, ruhları şad olsun.
* Vatanımız için  canını feda etmiş  iki yüz kırk dokuz vatan evladına  ve gazilerimize milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez.
* ‘’ Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.’’
* Milletimiz Kurtuluş Savaşı yıllarında nasıl vatana sahip çıktıysa, askerlerimiz, şanlı ordumuz vatanı nasıl koruduysa 15 Temmuzda da aynı şekilde bu kutsal atan korunmuştur.
* Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Bakara suresi
* Ezanlarımız dinmesin,  milletimiz bölünmesin, ülkemiz bir daha darbelere ile karşı karşıya kalmasın Ya Rab!


bb

Atatürk’ün Ordumuz Ve Askerlerimiz İle İlgili Söylediği Özlü Sözler


Atatürk’ün  Ordumuz  Ve Askerlerimiz  İle  İlgili Söylediği Özlü Sözler

Mustafa Kemal Atatürk  vatanına ve  milletine çok düşkün bir insandı.  Mustafa Kemal ve ordumuzun başarıları ile bugün bu günlere gelmişizdir. Eğer ki askerimiz olmasaydı bugün bağımsız olmazdık. Mustafa Kemal Atatürk de ordusuna , askerine çok güvenmiş ve  ülkemizi bugünlere getirmiştir. Mustafa Kemal’in bu konu ile ilgili söylediği sözler şunlardır:

‘’ Tarihte bütün bir vatanı, çok üstün düşman kuvvetleri karşısında, son bir avuç toprağına kadar karış karış kahramanca ve namusluca savunmuş ve yine varlığını koruyabilmiş ordular görülmüştür. Türk ordusu o cevherde bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenler, komuta edebilme vasıflarına sahip olabilsinler!’’ Mustafa Kemal Atatürk.

* ‘’ Mazlum milletimizi tarihin en tehlikeli bir zamanında yeniden ışığa ve necata kavuşturan bu muharebede sizin başkumandanınız olmaktan dolayı bir insan kalbi için mukadder olabilecek en derin saadet ve iftiharı duydum. Dünyanın hiçbir tarafında ve ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Hayatınla, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi pâk kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bilirim.’’
* ‘’ Türk milleti ordusunu çok sever; onu, kendi idealinin harisi telâkki eder.’’ Mustafa Kemal Atatürk
* ‘’ Türk milletinin yüce ideallerinin gerçekleşmesi için kahraman asker evlatları hep önde gidecektir.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
* ‘’ Askerlik hayatını öyle bir okul hâline koymalıdır ki, hem vatanı savunabilecek derecede askerlik sanatını öğrensin ve hem de memleketine döndüğü zaman bütün köy için ve köy halkı için ve hayatı için faydalı olabilecek şeyleri öğrensin.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
* ‘’ Ordu, Türk ordusu. İşte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
 *’’ Ordunun esenliğini yürekten düşünen namuslu ve ahlaklı insanlar ikiyüzlülükten uzaktır. Tam ve olgun ahlak sahibi olanlar, çoğu kez, barış ve güvenlikte, dikkat ve ilgiyi kendi üzerlerine çekmekten çok, bunları umursamadan açıkça konuşurlar.’’ Mustafa Kemal Atatürk
‘’  Sizin gibi komutanları, subayları, er ve erbaşları olan bir milletin yabancı eller altında köle olması mümkün değildir.’’ (1921-Ankara) Mustafa Kemal Atatürk)

bb